İşsizliğin Çözümü: Girişim Odaklı Yaklaşım

Book : İşsizliğin Çözümü: Girişim Odaklı Yaklaşım

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

ISBN : 975-6728-14-0

Published Date : Mart 2006

Publisher : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 4909

INDEX

İÇİNDEKİLER
İŞSİZLİK VE İŞSİZLİĞİ ARTIRAN ETKENLER....................
GİRİŞİMCİ KİMDİR?.....................................................
NELER DEĞİŞMELİ?.....................................................
1. GİRİŞİMCİYE VERİLEN DEĞER..........................
2. KAYİTDIŞI EKONOMİ VE KAYITDIŞI İSTİHDAM
3. MEVCUT İŞLETMELERDE TAM KAPASİTE VE TAM İSTİHDAM..............................................
4. YENİ YATIRIMLAR VE İLAVE İSTİHDAM............
5. MESLEKİ EĞİTİM SİSTEMİ...............................
6. REEL SEKTÖR - FİNANS SEKTÖRÜ İLİŞKİSİ.....
7. ÇALIŞMA HAYATİNDA ESNEKLİK....................
EK: TÜRKİYE'DE İŞLETMEYE YÖNELİK BÜROKRASİ.......
KAYNAKLAR................................................................