AB Yolunda Esneklik ve İstihdam Uluslararası Semineri

Book : AB Yolunda Esneklik ve İstihdam Uluslararası Semineri

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

ISBN : 975-2545-25-25

Published Date : Haziran 2006

Publisher : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 4908

INDEX

İÇİNDEKİLER
SUNUŞ.................................................................................................................
AÇILIŞ KONUŞMALARI
Tuğrul KUDATGOBİLİK............................................................................
TİSK Yönetim Kurulu Başkanı
Süleyman ÇELEBİ ........................................................................................
DİSK Genel Başkanı
Salim USLU....................................................................................................
HAK-İŞ Genel Başkanı
Salih KILIÇ....................................................................................................
TÜRK-İŞ Genel Başkanı
Murat BAŞESGİOĞLU................................................................................
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam
BİRİNCİ OTURUM: Tebliğler
Oturum Başkanı: Sedat ALOĞLU ..............................................................
TİSK Dış İlişkiler Komisyonu Üyesi
Konuşmacılar:
"Esneklik-Güvence Dengesi ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk"
BrentWILTON..............................................................................................
IOE Genel Sekreter Yardımcısı
"Esneklik Açısından Almanya'da Toplu İş Sözleşmeleri Alanındaki
Gelişmeler ve Etkileri"
Dr. Hans Werner BUSCH ............................................................................
Alman Metal İşverenleri Sendikası (Gesamtmetall) Danışmanı
İKİNCİ OTURUM: "Esnekliğin İşgücü Piyasasına Yansımaları"
Oturum Başkanı: Enis YETER....................................................................
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı