Sosyal Güvenlik Dünyası

Book : Sosyal Güvenlik Dünyası

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Security

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1301-9457

Skin : 8-36

Published Date : Nisan 2006

Publisher : Sigorta Müfettişleri Derneği

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 4905

INDEX

İÇİNDEKİLER
M. Cem TOKER Attila ÖZTUNA
Hakkı DEMİRCİ Resul KURT Yakup SÜNGÜ
Ali PEKTEN
Harun ORDU Ercüment ÖZTÜRK
Mehmet Zülfi CAMKURT Cafer Tufan YAZICIOĞLU
Dr. Sinan BİNBİR Dr. Muzaffer KOÇ Cumhur Sinan ÖZDEMİR Pelin VAROL Atıf ÖZGEN AIİ KARAKAŞ
Ali TEZEL
Sosyal Politika ve İstihdam Faslında Tarama
Süreci........................................................................
İşe İade Kararları ve Bu Kararlara İstinaden Yapılan Ödemelerin Sosyai Sigortalar Kurumuna
Bildirimi......................................................................
SSK'lılarm Yurt Dışı ve Yurt İçi Tedavi Şartları
Değiştirildi..................................................................
4857 Sayılı İş Kanununda İşçi Ücretinden Para
Cezası Kesilmesi ......................................................
AB'nde Irk ve Etnik Kökene Dayalı Ayırımcılıkla Mücadele Direktifinin Sosyal Güvenlik Mevzuatımız
Açısından Değerlendirilmesi......................................
5253 Sayılı Dernekler Yasası ile Derneklerde İş Başına Gelenlere Verilmeye Başlanılan "Ücretin Sosyal Sigortalar Kanunu Kapsamında
Değerlendirilmesi ......................................................
Vakıf Başkanları Görevleri Nedeni İle Sigortalı
Olabilirler mi?............................................................
Türkiyenin AB Sürecinde İstihdam Yapısından
Dolayı Karşılaştığı Sorunlar......................................
İş Kazalarının Nedenleri -1 .......................................
Dokuzuncu Kalkınma Planı Sosyal Güvenlik Özel
İhtisas Komisyonu Raporunun Değerlendirilmesi......
Uygulamada Hazırlama Tamamlama ve
Temizleme İşleri..........................................................
İş Kanunu'na Göre Gece Süresi ve Gece
Çalışması ..................................................................
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Hakkında
Ne Biliyoruz?..............................................................
Sosyal Güvenlik Sistemlerinde Erken Emeklilik
Sorunu ve Reform Çabaları....................................
Sosyal Güvenlik Sisteminde Köklü Değişim Yeni
Sorunlara Yol Açar mı? ..........................................
İhale Makamları-Belediyeler ve Bankalara Sosyal Güvenliğe ilişkin Yükümlülüklere Aykırı Hareket Edilmesi Halinde İdari ve Cezai Müeyyideler Geliyor
Reform Kime Ne Getiriyor? ....................................
Önemli Bilgiler ......................................................