Kadın İstihdamı Zirvesi

Book : Kadın İstihdamı Zirvesi

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Women

Publishing Location : İstanbul

Published Date : Şubat 2006

Publisher : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 4900

INDEX

İÇİNDEKİLER
SUNUŞ ........................................................................................................
AÇILIŞ KONUŞMALARI
Tuğrul KUDATGOBİLİK ........................................................................
TİSK Yönetim Kurulu Başkanı
Salim USLU..................................................................................................
HAK-İŞ Genel Başkanı
Süleyman ÇELEBİ......................................................................................
DİSK Genel Başkanı
Salih KILIÇ ................................................................................................
TÜRK-İŞ Genel Başkanı
Nimet ÇUBUKÇU........................................................................................
Kadından Sorumlu Devlet Bakam
Murat BAŞESGİOĞLU..............................................................................
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
I. OTURUM: AB VE TÜRKİYE'DE KADIN İSTİHDAMININ KOŞULLARI
Oturum Başkanı: Enis BERBEROĞLU ..................................................
Gazeteci
Emine BOZKURT ......................................................................................
Avrupa Parlamentosu Üyesi ve AP'nin "Türkiye'de Kadının Sosyal, Ekonomik ve Siyasi Yaşamdaki Rolü Raporu" Raportörü
Prof. Dr. Nurhan SÜRAL ..........................................................................
ODTÜ İİBF Öğretim Üyesi
LeniaSAMUEL ..........................................................................................
Avrupa Komisyonu İstihdam ve Sosyal Politika Genel Müdür Yardımcısı
Dr, Binhan OĞUZ ......................................................................................
Ekonomi Danışmanı


II. OTURUM: AB VE TÜRKİYE'DE KADIN İSTİHDAMININ ÖNÜNDEKİ ENGELLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Oturum Başkanı: Prof.Dr.Aysel ÇELİKEL ..................................................
İstanbul Tic. Üniv. Hukuk Fakültesi Dekanı
Emmanuel JULIEN..........................................................................................
MEDEF - Fransız İşveren Konfederasyonu
Dr.Gülden TÜRKTAN.......................................................................................
TÜSIAD İstihdam ve Sosyal Güvenlik Çalışma Grubu Başkam
Karina RANSBY.................................................................................................
Danimarka İşverenler Konfederasyonu Dış İlişkiler Danışmanı
Av. Nazan MOROĞLU.....................................................................................
İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği Başkanı
Solmaz COŞKUN................................................................................................
TİSK Yönetim Kurulu Üyesi
III. OTURUM: KADIN EĞİTİMİ VE SOSYAL DIŞLANMA
Oturum Başkam: Meral Gezgin ERİŞ............................................................
TİSK Dış İlişkiler Komisyonu Üyesi
Prof. Dr. Türkan SAYLAN..............................................................................
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı
Narmç ATAMAN..............................................................................................
İRİS Kadın Gözlem Grubu Koordinatörü
Şeref OĞUZ........................................................................................................
Gazeteci
Milena CORRADINI........................................................................................
Avrupa Eğitim Vakfı Temsilcisi
Gülay ASLANTEPE ........................................................................................
ILO Türkiye Temsilcisi
IV. OTURUM: KADIN İSTİHDAMINI ARTIRMADA ÎYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ
Oturum Başkam: Henrik MÖLLER.......................................................
ILO İşveren Çalışmaları Bürosu Temsilcisi
Pembe CANDANER .................................................................................
Adecco Türkiye Genel Müdürü
Oya TALAT ..............................................................................................
KKTC Yurtsever Kadınlar Birliği Başkanı
Aynur BEKTAŞ ........................................................................................
Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Gülay KIZILOCAK..................................................................................
Türkiye Araştırmalar Merkezi Vakfı Direktör Yardımcısı
V. OTURUM: SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ KADIN İSTİHDAMINA KATKILARI
Moderatör: Ali SAYDAM........................................................................
Bersay Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı
Prof.Dr.Türkel MİNİBAŞ........................................................................
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkan Yardımcısı
Meltem KURTSAN....................................................................................
KAGÎDER Yönetim Kurulu Başkam
Av. Sema KENDİRCİ................................................................................
Türk Kadınlar Birliği Genel Başkanı
İnci TUĞ ....................................................................................................
Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı
Av. Seyhan EKŞİOĞLU............................................................................
KADER Başkanı
S. Nazik IŞIK..............................................................................................
CEDAW Sivil Toplum Yürütme Kurulu Üyesi
Av. Şenal SARIHAN..........................................................................................
Cumhuriyet Kadınları Derneği Başkanı
VI. OTURUM: KADIN İSTİHDAMI SONUÇ BİLDİRİSİ
Moderatör: Meral TAMER..............................................................................
Gazeteci
Prof. Dr. Berin ERGİN ....................................................................................
İ.Ü. Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuk Araştırma Merkezi Müdürü
Prof. Dr. Nurhan SÜRAL ................................................................................
ODTÜ İİBF Öğretim Üyesi
KAPANIŞ KONUŞMASI
Tuğrul KUDATGOBİLİK................................................................................
TÎSK Yönetim Kurulu Başkanı
SONUÇ BİLDİRİSİ........................................................................................
KADIN İSTİHDAMI ZİRVESİ "İLK KADINLARIMIZ" ................
SERGİSİNDEN ALINTILAR