Kalkınma Kuruluşları

Book : Kalkınma Kuruluşları

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Non-Governmental Organizations

Publishing Location : A

ISBN : 975-98363-1-9

Skin : 1.cil

Published Date : Ocak 2005

Publisher : Kalkınma Atölyesi

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 4899

INDEX

KAMU KURULUŞLARI
Aiie Araştırma Kurumu Başkanlığı (AAK)
Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (ABGS)
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAY-KUR)
Çevre ve Orman Bakanlığı
Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE)
Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ)
Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM)
Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü (EİEİ)
Ekonomik ve Sosyal Konsey
Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (GAP-BKİ)
Hazine Müsteşarlığı
İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME)
İlier Bankası Genel Müdürlüğü
Kadının Statüsü ve Sorunları Gene! Müdürlüğü (KSSGM)
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü (KHGM)
Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)
Milli Prodüktivite Merkezi (MPM)
Orman Genel Müdürlüğü (OGM)
Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü (ORKÖY)
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB)
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu (SYDTF)
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA)
Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı (TSE)
Türk Patent Enstitüsü
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR)
Ulaştırma Bakanlığı
Yüksek Çevre Kurulu
Yüksek Planlama Kurulu
MESLEK KURULUŞLARI
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Hak - İş Konfederasyonu (Hak-İş) TMMOB Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO)
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK - İŞ)
KOOPERATİFLER ve BİRLİKLER
Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRLİK)
Çukurova Pamuk, Yerfıstığı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış
Kooperatifleri Birliği (ÇUKOBİRLİK)
İncir, Üzüm, Pamuk, Zeytin ve Zeytinyağı Tarrm Satış Kooperatifleri Birlikleri (TARİŞ)
Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZ BİRLİK)
Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (MARMARA BİRLİK)
Nevşehir Üzüm ve Mamulleri Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (TASKO BİRLİK)
Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği (OR-KOOP)
Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (PANKOBİRLİK)
Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (TRAKYA BİRLİK)
Türkiye Milli Kooperatifler Birliği (Türkiye-Koop)
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB)
Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği Doğu Akdeniz ve
Ortadoğu Bölge Teşkilatı (IULA-EMME)
FORUMLAR ve PLATFORMLAR
Arı Hareketi
Sosyal Forum Hareketi