TİSK Akademi Cilt:1/1

Book : TİSK Akademi Cilt:1/1

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1306-6757

Skin : 1/1

Published Date : Mart 2006

Publisher : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 4895

INDEX

İÇİNDEKİLER
Değişiklik Feshi
Prof. Dr. Sarper Süzek
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Sendikaların Tüzüklerini Serbestçe Düzenleme Hakkı
Prof. Dr. Kadir Arıcı
Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Sağlıkta Dönüşüm Projesi ve Genel Sağlık Sigortası
Prof. Dr. Ali Nazım Sözer
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Türkiye'de Para İkamesi Altında Para Talebi: 1986-2005
Prof. Dr. Osman Aydoğuş / Arş. Gör. Nazif Çatık
Ege Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi
| Türkiye'de Emek Kalitesi
Prof. Dr. Muhteşem Kaynak
Gazi Üniversitesi Rektör Danışmanı
■ Kapitalizm, Kalvinizm ve İslami Kalvinistler
Dr. Mehmet Ali Kılıçbay
Bir Kalkınma Stratejisi Olarak Çin Halk Cumhuriyeti Ekonomik Reformlaı 1978-1990 Dönemi
Yrd. Doç. Dr. İbrahim Tokatlıoğlu
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Türkiye ve Avrupa Birliği'nin Jeo-Ekonomik Açıdan Kullanılabilir Su Kayııaklaı Karşılaştırılması
Doç. Dr. Selahattin Bekmez Yrd. Doç. Dr. Muhammed Karataş
Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Kayıtdışı Ekonominin Bazı Mali Yönleri: Türkiye Örneği
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Durmuş
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi