III.Ulusal Çocuk ve Suç Sempozyumu "Bakım,Gözetme ve Eğitim"

Book : III.Ulusal Çocuk ve Suç Sempozyumu "Bakım,Gözetme ve Eğitim"

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Child Labor

Publishing Location : Ankara

ISBN : 975-98043-1-x

Published Date : 2005

Publisher : Yorum Matbaacılık

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 4893

INDEX

İÇİNDEKİLER
Önsöz...................................................................................................................
Açılış Töreni ve Açılış Konuşmaları....................................................................
Açılış Konferansı.................................................................................................
PANEL 1: Bakım, Gözetme ve Eğitim: Politikalar, Uygulamalar ve
Gereksinimler.....................................................................................................
PANEL 2: Bakım, Gözetme ve Eğitimde Uygulamalar ...................................
PANEL 3: Sivil Topulum Kuruluşları ve Uygulamaları Nevin Ökten
Fatma Üçeri. Öğrenci Evi "10 Yıllık Bir Başarı Öyküsü".....................
Selami Kalay
Ankara Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi ve Keçiören Çocuk Islahevi
Çocukları ile Dask'ın "Ağaç Dikim Projesi".........................................
SHU Emrah Kınmsoy ,Yaşar Çavdar
Adalet Bakanlığı 'na Bağlı Kurumlarda Bulunan Çocuklara Yönelik Bir Sivil Toplum Çalışması "Eğitsel, Sportif, Sanatsal ve Sosyal Etkinlikler Projesi..................................................................................................
I. OTURUM
Prof. Dr. Yahya Akyüz
Osmanlıdan 2004 'e Eğitimde ödül ve Çağdaş Eğitim Açısından Bir
Değerlendirme.....................................................................................
Prof. Dr. Cemil Öztürk
Tanzimat 'tan Cumhuriyet 'e Türkiye 'de Korunmaya Muhtaç ve/veya suç
itilmiş çocukların eğitimi ....................................................................
Doç. Dr. İsmail Demirdöven
"Çocuk" ve "Suç" Kavramlarına Felsefe Açısından Bir Bakış .........
II. OTURUM
Prof. Dr. S. Sevda Uluğtekin, Yüksel Baykara Acar "Türkiye'de Çocuk Mahkemeleri ve Gözetim Raporları Araştırması"
Temelinde Türkiye'de Gözetim Sisteminin Değerlendirilmesi............
Uzm. Pedagog Uğur Tekin
'Almanya 'da Suça Yönelen Çocuk ve Gençlik için
Yardım Kurumları...............................................................................
III. OTURUM
Prof. Dr. Emine Akyüz
Suça itilen Çocuklara İlişkin Avrupa Konseyi Politikaları ................
Av. Seda Akço
Özgürlüğünden Yoksun Bırakılan Küçükler Hakkında Uyulması Gere,
Uluslararası Standartlar.....................................................................
Necati Nursal
Çocuk Suçluluğunun Önlenmesinde Yeni Yaklaşımlar ve Adaletin Rol
Konusunda Avrupa Konseyi'ndeki Çalışmalar...................................
Halil İbrahim Bahar
Çocuk Ceza Adaleti Politikaları ve Çocuk Polisi................................
Yrd. Doç. Dr. Fatih Karaosmanoğlu
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Çocuk Hakları ..........................
Av. Bilal Yılmaz
Çocuk Ceza Adaleti ve Sosyal Hizmet Uygulamaları .........................
Av. Hande Berktin
Bakım- Gözetim - Eğitim: Mevzuat.....................................................
IV. OTURUM
Prof. Dr. İnayet Aydın
Risk Altındaki Çocukların Eğitiminde Alternatif Okullar:
ABD Örneği .........................................................................................
M. Zafer Danış
İnsan Haklan Boyutunda Çocuk Suçluluğu ve Suça İtilmiş Çocukları
Sağaltımında Sosyal Hizmet Yaklaşımları ..........................................
V. OTURUM
Yrd. Doç. Dr. Esra Ceyhan
Yargılama Sonrası Suça İtilmiş Çocuklara Yönelik Bir Psikolojik Yat
Hizmeti: İkili Psikolojik Danışma .......................................................
Uzm. Dr. Halis Dokgöz, Uzm. Dr. Çiğdem Süner , Uzm. Dr. Celal B Çocuk İstismarı Olgularında "Çocuk Dostu" Muayene ve
Değerlendirmenin Önemi....................................................................
SHU Emrah Kınmsoy
Adalet Bakanlığının Gözetimi Altında Bulunan Ergenler ile Liseli Ergenlerin Algıladıkları Duygusal İstismarın ve Benlik Saygılarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi....................................................
IV
POSTER BİLDİRİ
Prof. Dr. İ. Hamit Hancı, Uzm. Dr. Burcu Eşiyok, Filiz Şimşek, Betül
Ulukol.
Cezaevinde Bulunan Çocukların Temel Özellikleri ve
Suç Tipleri...........................................................................................
KONFERANSLAR
Bob Flores
Amerika Birleşik Devletleri Çocuk Ceza Adaleti Sistemi ve
Uygulamaları ......................................................................................
John Picketts
Kanada Ceza Adaleti Sistemi: Kuram ve Uygulamalar......................
Prof. Dr. Hakim Klaus Riekenbrauk
Alman Gençlik Ceza Hukukunun Temelleri ve Uygulaması Suça Yöne Gençlere Yardım Kapsamında Bir Uygulama Merkezi
"Brücke Köln Derneği" ve Saldırganlık Önleme Eğitimi (Antiaggressionstraining) ...................................................................
ÇALIŞTAY. PROGRAM