III.Yılında İş Yasası

Book : III.Yılında İş Yasası

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Bodrum

Published Date : Eylül 2005

Publisher : Türkiye Taşkömürü Kurumu Eğitim Daire Başkanlığı

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 4892

INDEX

İÇİNDEKİLER
Sunuş............................................................................................................
Açılış Konuşması ........................................................................................
Bekir UZUN Türkiye Toprak, Seramik, Çimento ve Cam Sanayii İşverenleri Sendikası Genel Sekreteri.................,...........................................................
Zekai EREZ Türkiye Toprak, Seramik, Çimento ve Cam Sanayii İşverenleri Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı..............................................................
LOTURUM
Oturum Başkanı Prof. Dr. Nuri ÇELİK
İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi............................................
ÜÇLÜ İŞ İLİŞKİLERİ Doç.Dr. M. Murat ENGİN
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi....................................................
İŞ SÖZLEŞMESİNİN İÇERİĞİ YE ÜCRET Yrd. Doç. Dr. Erdem ÖZDEMİR
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi .....................................................
GENEL GÖRÜŞME.................................................................................
I. oturum
Oturum Başkam Prof. Dr. Ali GÜZEL
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi...................................................
ÇALIŞMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİK Yrd. Doç. Dr. Kübra DOĞAN YENİSEY
İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi........................................
GENEL GÖRÜŞME............................................................................
III. oturum
Oturum Başkanı Prof. Dr. Devrim ULUCAN
İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi......
4857 SAYILI İŞ KANUNUNUN ÇALIŞMA SÜRELERİNE İLİŞKİN
DÜZENLEMELERİ
Doç. Dr. Nurşen CANİKLİOĞLU
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi.....................................................
İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ve İŞ GÜVENCESİ Doç. Dr. Gülsevil ALPAGUT
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi.......................................................
GENEL GÖRÜŞME...............................................................................
IV. OTURUM
Oturum Başkanı Prof. Dr. Sarper SÜZEK
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi..............
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Yrd. Doç. Dr. Levent AKIN
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi..............
GENEL GÖRÜŞME.....................................