Kamu-İş

Book : Kamu-İş

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1303-4995

Skin : 8-4

Period : 3 monthly

Published Date : 2006

Publisher : Kamu İşletmeciliğini Geliştirme Merkezi Vakfı (KİGEM)

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 4881

INDEX

İÇİNDEKİLER
• Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman BENLİ, öğr. Gör. Yusuf YİĞİT,
4857 Sayılı İş Kanunu'na Göre Geçi ci İş İlişkisi ve Bu İlişkinin Hukuki Sonuçlan
• Yrd. Doç. Dr. Zeki OKUR
İş Hukukunda İşçinin Düşünceyi Açıklama Özgürlüğü
• Tamer SOYSAL
Uluslararası Sözleşmeler Işığında 4857 Sayılı İş Kanununda Kadın İşçi yi Koruyan Hükümler
• Doç. Dr. Güngör TURAN
Piyasa Ekonomisine Geçiş Ülkelerinde Reformlar ve Yeni Devletin İşlevleri....
• Yrd. Doç. Dr. Metin SARAÇOĞLU, Afşin ŞAHİN
Tarımsal Yapının AB Üyeliği Açısın dan Değerlendirilmesi
• Hasan DURSUN
Dış Yardımla Ekonomik Büyüme ve Kalkınma
• Yard. Doç. Dr. Gökhan OFLUOĞLU Gülgün ARSLAN, Sibel AYDEMİR
Küreselleşme Sürecinde İşletmelerde Dış Çevrenin Analizi