Boya Üretimi Yapılan İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Proje Denetimi Değerlendirme Raporu

Book : Boya Üretimi Yapılan İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Proje Denetimi Değerlendirme Raporu

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Health-Safety-Environment

Publishing Location : Ankara

ISBN : 975-455-099-9

Published Date : Ağustos 2005

Publisher : T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Document Type : Report

Book No : 4844

INDEX

İÇİNDEKİLER
1. BÖLÜM
PROJE BİLGİLERİ..........................................................................................
2. BÖLÜM
PROJE KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR...........................................
3. BÖLÜM
BOYA SEKTÖRÜ VE ÜRETİM TEKNOLOJİSİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER.
4. BÖLÜM
BOYA İMALATINDA KULLANILAN KİMYASALLAR VE
ALINACAK TEMEL GÜVENLİK ÖNLEMLERİ.....................................................
5. BÖLÜM
İŞYERLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER VE TEFTİŞ İSTATİSTİKLERİ.
6. BÖLÜM
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN SAPTANAN NOKSANLARA İLİŞKİN BİLGİLER.......................................
7. BÖLÜM
SONUÇ VE ÖNERİLER.