Avrupa Birliği Adalet ve İçişleri Politikası ve Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı Çerçevesinde Adalet ve

Book : Avrupa Birliği Adalet ve İçişleri Politikası ve Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı Çerçevesinde Adalet ve

Author : * --

Language : Turkish

Episode : European Union

Publishing Location : Ankara

ISBN : 975-590-139-6

Published Date : Aralık 2005

Publisher : T.C. Sağlık Bakanlığı

Document Type : Booklet

Book No : 4843

INDEX

İÇİNDEKİLER
Sunuş....................................................................................................................................................
Önsöz....................................................................................................................................................
İçindekiler.............................................................................................................................................
GİRİŞ......................................................................................................................................................
1. ADALET VE İÇİŞLERİ KAVRAMININ ORTAYA ÇIKIŞI ..................................................
2. ADALET VE İÇİŞLERİ POLİTİKASININ KAPSAMI..................................................................
3...AMSTERDAM ANTLAŞMASI: ADALET VE İÇİŞLERİ KONULARINDA AVRUPA BİRLİĞİ'NE DAHA BÜYÜK BİR ROL ....................................................................................
3.1.Amsterdam Antlaşması ile Bir Özgürlük Alam Yaratılmıştır...................................................
3.2. Amsterdam Antlaşması'nda Adalet ve İçişleri ile İlgili Düzenlemelerin Kapsamı.................
3.3. Amsterdam Antlaşması-Cezaî Konularda Polis ve Adlî İşbirliğine İlişkin Hükümler............
4. SCHENGEN ANTLAŞMASI............................................................................................................
4.1. Cenevre Sözleşmesinin Önemi..................................................................................................
5. ADALET VE İÇİŞLERİ - BİR ADALET ALANI.........................................................................
6.EUROPOL...........................................................................................................................................
7. UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE..................................................................................................
7.1. Türkiye'de Uyuşturucu ile Mücadele.........................................................................................
8. TAMPERE ZİRVESİ.........................................................................................................................
8.1. TAMPERE ZİRVESİ'NDE BELİRLENEN POLİTİKALAR..............................................
8.1.1. Ortak bir AB İltica ve Göç Politikası...................................................................................
8.1.2. Ortak bir Avrupa İltica Sistemi............................................................................................
8.1.3. Odysseus Programı ..............................................................................................................
8.1.4. Üçüncü Ülke Uyruklularına Adil Muamele.........................................................................
8.1.5. Diğer Konular........................................................................................................................
9. GENİŞLEME SONRASI ADALET VE İÇİŞLERİ SORUNLARI..............................................
10. ADALET VE İÇİŞLERİ MÜKTESEBATININ BENİMSENMESİ VE TÜRKİYE'NİN DURUMU...........................................................................................................................................
GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ.........................................................................................
KAYNAKÇA............................................................................................................................................
EK - ULUSAL PROGRAMDA YER ALAN ADALET VE İÇİŞLERİ MEVZUATI...........