Tıbbi Cihazlar Mevzuatı

Book : Tıbbi Cihazlar Mevzuatı

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : Ankara

ISBN : 975-590-141-8

Published Date : Aralık 2005

Publisher : T.C. Sağlık Bakanlığı

Document Type : Booklet

Book No : 4839

INDEX

İÇİNDEKİLER
Sunuş.......
Önsöz.......
İçindekiler.
çerçeve kanun ve yönetmelikler.........................................................................
4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması Ve Uygulanmasına Dair Kanun ...
Ürünlerin Piyasa Gözetimi Ve Denetimine Dair Yönetmelik.......................................................
"CE" Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine Ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik................
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları İle Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik.................
Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye İle Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönetmelik..................................................................................................................................
TIBBİ CİHAZLARLA İLGİLİ MEVZUAT............................................................................
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği................................................................................................................
Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin 26 ncı Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.......
Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbî Cihazlar Yönetmeliği..........................................................
Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğinin
24 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.................................................
Vücut Dışında Kullanılan Tıbbî Tanı Cihazları Yönetmeliği.....................................................
Tıbbi Cihaz, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar ve Vücut Dışında Kullanılan
Tıbbi Tanı Cihazları Konusunda Faaliyet Gösterecek Onaylanmış Kuruluşlara Dair Tebliğ ....