Çalışma Yaşamında Özel İstihdam Bürolarının Kuruluşu ve İşleyişi Semineri

Book : Çalışma Yaşamında Özel İstihdam Bürolarının Kuruluşu ve İşleyişi Semineri

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

Published Date : Ocak 2006

Publisher : İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 4820

INDEX

İÇİNDEKİLER
I. OTURUM: AÇILIŞ KONUŞMALARI................................................................
Doç.Dr.Mete TÖRÜNER......................................................................................
Frederic TEMPLE................................................................................................
NihatMATKAP....................................................................................................
SUNUŞ: Dr.JacobBENUS..........................................................
TARTIŞMA VE SORULAR..................................................................................
II.OTURUM: DÜNYADA ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI....................................
Prof.Dr.RogerBLANPAİN
"İşgücü Piyasalarının Değerlendirilmesi ve Özel İstihdam Bürolarının Rolü"......
TARTIŞMA VE SORULAR..................................................................................
Dr.UIrich WALWEI
"işe Yerleştirme Sistemleri Alman Liberalleşmesine Özel Bir Vurgu İle Bütün Dünya'da Değişiyor"............................................................................................
TARTIŞMA VE SORULAR..................................................................................
III.OTURUM: TÜRKİYE'DE ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARININ YERİ................
Prof..Dr.Toker DERELİ
"Türkiye'de Çalışma Yaşamında Özel İstihdam Hizmetlerinin Yeri ve İşlevi Ne Olmalıdır?".........................................................................................................
TARTIŞMA VE SORULAR..................................................................................
PANEL:...............................................................................................................
ilhanGÖÇER......................................................................................................
NecatiBALTA.....................................................................................................
TARTIŞMA VE SORULAR.................................................................,................
GENEL DEĞERLENDİRME.
Prof.Dr.Metin KUTAL..........................................................................................
KAPANIŞ KONUŞMASI
Doç.Dr.Mete Törüner..........................................................................................