"Sosyal Güvenlik Yasa Tasarıları'nın Değerlendirilmesi " Semineri

Book : "Sosyal Güvenlik Yasa Tasarıları'nın Değerlendirilmesi " Semineri

Author : * -- * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

Published Date : Mart 2005

Publisher : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 4815

INDEX

İÇİNDEKİLER
SUNUŞ ..........................................................................
AÇILIŞ KONUŞMALARI
Tuğrul KUDATGOBİLİK ................................................
TlSK Yönetim Kurulu Başkanı
Murat BAŞESGİOĞLU ..................................................
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Andrew VORKINK ......................................................
Dünya Bankası Türkiye Temsilcisi
BİRİNCİ OTURUM
Oturum Başkanı: Prof.Dr.Nurhan SÜRAL ..................................
ODTÜ I.I.B.F. Öğretim Üyesi
Konuşmacılar:
Tuncay TEKSÖZ..........................................................
ÇSGB Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı
Prof.Dr.Yusuf ALPER ...................................................
Uludağ Üniversitesi I.I.B.F. Öğretim Üyesi
Giray VELİOĞLU ........................................................
Yapı Kredi Emeklilik A.Ş. Genel Müdürü
İKİNCİ OTURUM
Oturum Başkanı: Sadık OĞUZ ...............................................
TlSK Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Konuşmacılar:
Dr.Haluk ÖZSARI........................................................
Sağlık Bakanlığı Eski Müsteşar Yardımcısı
Kaspar ZAKARYAN .....................................................
isviçre Hayat Sigorta A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
Prof. Dr. Kadir ARICI....................................................
Gazi Üniv. Î.I.B.F. Öğretim Üyesi
TİSK'İN SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUN TASARISI'NA
İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ.............................................
TİSK'İN EMEKLİLİK SİGORTASI KANUNU TASARI
TASLAĞINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ .............................
TİSK İN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU TASARI TASLAGI'NA
İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ.............................................
TİSK'İN PRÎMSlZ ÖDEMELER KANUNU TASARISI'NA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLER .......................................................