"Çalışma Hayatında Çağa Uyum" Semineri

Book : "Çalışma Hayatında Çağa Uyum" Semineri

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

Published Date : Mayıs 2002

Publisher : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 4814

INDEX

İÇİNDEKİLER
SUNUŞ .......................................................
9 Mart 2002 - Cumartesi
AÇILIŞ KONUŞMALARI........................................
Refik BAYDUR ...............................
TİSK Yönetim Kurulu Başkanı
Halit NARİN .................................
TİSK Onursal Başkanı ve T. Teksil Sanayii İşverenleri Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı
I. OTURUM
"YÜZYILIMIZDA ÇALIŞMA HAYATINDA YENİ YAKLAŞIMLAR" . . .
Oturum Başkanı : Ahmet EREN .................................
TİSK Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Tebliğ Sahibi : Dr. Rüştü BOZKURT...........................
T. Cam, Çimento ve Toprak Sanayii İşverenleri Sendikası Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Yorumcular : Uraz TANTUĞ................................
TİSK Yönetim Kurulu Üyesi
Ertuğrul KUMCUOĞLU.........................
DYP Aydın Milletvekili - TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal işler Komisyonu Başkanı
GENEL GÖRÜŞME.............................................
II. OTURUM
"İŞ GÜVENCESİ VE İSTİHDAM".................................
Oturum Başkanı : Necmettin ÖZTEMİR...........................
TİSK Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Tebliğ Sahipleri : Prof. Dr. M. Yaşar TINAR .......................
Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF
Yrd. Doç. Dr. Oğul ZENGİNGÖNÜL..............
Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF
Yorumcu : Meral Gezgin ERİŞ.............................
İ KV Başkanı
GENEL GÖRÜŞME........................................
10 Mart 2002 - Pazar
OTURUM
"ÇALIŞMA HAYATIMIZDA ÇAĞA UYUM İÇİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ"
Oturum Başkanı : Bedirhan ÇELİK...............................
TİSK Yürütme Komitesi ve Yönetim Kurulu Üyesi
Tebliğ Sahibi : Prof. Dr. Tankut CENTEL .......................
l.U. Hukuk Fakültesi Dekanı
Yorumcular : Dr. Nihat YÜKSEL.............................
TİSK Danışma Konseyi Üyesi
Masum TÜRKER ..............................
DSP İstanbul Milletvekili - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
GENEL GÖRÜŞME.............................................