Büyüyen Kayıtdışı Sektör Semineri

Book : Büyüyen Kayıtdışı Sektör Semineri

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

Published Date : Haziran 2002

Publisher : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 4813

INDEX

İÇİNDEKİLER
SUNUŞ ............................................
CUMHURBAŞKANIMIZ
SAYIN AHMET NECDET SEZER'İN MESAJI.............
AÇILIŞ KONUŞMALARI..............................
Refik BAYDUR.......................................
TİSK Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Abdülkadir AKCAN............................
Bayındırlık ve İskan Bakanı
Faruk BAL..........................................
Devlet Bakanı
PANEL ............................................
"Kayıtdışı Sektörü Büyüten Faktörler,
Ekonomiye ve Çalışma Hayatına Etkileri ve Çözüm Önerileri"
PANEL BAŞKANI: Cüneyt ÜLSEVER....................
Hürriyet Gazetesi Yazarı
Necmettin ÖZTEMİR..................................
TİSK Başkan Vekili
Prof. Dr. Osman ALTUĞ................................
Marmara Üniversitesi İİBF Öğretim Üyesi
Dr. Necdet KENAR....................................
T. İş Kurumu Genel Müdürü
Prof. Dr. Sübidey TOGAN..............................
Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi
M. Akif HAMZAÇEBİ.................................
Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürü
Mehmet Arif PARMAKSIZ.............................
Nevşehir Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı
Mehmet RASGELENER........................
Hazine Müsteşarlığı KİT Genel Müdürü
Doç. Dr. Ömer Faruk ÇOLAK...................
Gazi Üniversitesi İİBF Öğretim Üyesi
Dr. Rüştü BOZKURT..........................
T. Cam, Çimento ve Toprak Sanayi İşverenleri Sendikası Başkan Vekili

PANEL .............................................
"Kayıtdışı Sektörü Büyüten Faktörler, Ekonomiye ve Çalışma Hayatına Etkileri ve Çözüm Önerileri"
PANEL BAŞKANI: Okan MÜDERRİSOĞLU...............
Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı
Prof. Dr. Şükrü KIZILOT................................
Gazi Üniversitesi İİBF Öğretim Üyesi
Ahmet Erhan ÇELİK...................................
NTV Gazeteci
Prof. Dr. Hüsnü ERKAN.................................
Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Öğretim Üyesi
Nazım DÜZENLİ.......................................
TİSK Yönetim Kurulu Üyesi