Türkiye'nin Nüfus Politikası

Book : Türkiye'nin Nüfus Politikası

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Population

Publishing Location : Ankara

Published Date : Temmuz 1983

Publisher : Türkiye Çevre Sorunları Vakfı

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 4810

INDEX

İÇİNDEKİLER
Giriş............................
1962-1980 Dönemi....................
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı........
1962 - 63'teki İnönü Hükümetleri .......
Ürgüplü Hükümeti..............: . . .
557 Sayılı Kanun.................
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı.......
Demirel Hükümetleri................
Erim-Melen-Talu Hükümetleri.........
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı.......
Ecevit Hükümeti..................
Dünya Nüfus Yılı ..................
Irmak-Demirel-Ecevit Hükümetleri......
Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı.....
NOTLAR .......................
1980den Bugüne.....................
Evlilik Yaşı Tartışmaları ............
Hükümetin İlgisi..................
Devlet Başkanı'nın Konuşması.........
Anayasa ile İlgili Teklif ..............
Kürtaj ve Aile Planlaması Üzerine Görüşler
Danışma Meclisi Üyeleri.............
Gönüllü Kuruluşların Çalışmaları.......
Nüfus ve Çevre Konferansı...........
Erkekçe Dergisi'ndeki Açıklamalar .....
Basında Yer Alan Görüşler...........
Anayasa.......................
Danışma Meclisi ve Basındaki Tartışmalar . Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in Konuşması Bakanlığın Aile Planlaması Hizmetleri ....
Danışma Meclisi'nin Hanım Üyeleri...........
Değişik Kesimlerin Görüşleri ...............
Kanunla İlgili Gelişmeler..................
Kanun Hakkında Danışma Meclisi'ndeki Görüşmeler
2827 Sayılı Kanun ....................
NOTLAR.............................
Sonuç
İNDEKS