97-99 petrol-iş

Book : 97-99 petrol-iş

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : İstanbul

Published Date : Mart 2000

Publisher : Türkiye Petrol Kimya Lastik İşçileri Sendikası

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 4806

INDEX

içindekiler
Contents
Tablolar Listesi ..............................................................................................................
List of Tables
Sunuş..............................................................................................................................
Introduction
KURESEL KRIZ VE DONUSUM OLANLAR, OLASILIKLAR ve UMUTLAR
GLOBAL CRISIS AND TRANSFORMATION Facts, Possibilities and Hopes
I- Ginş...........................................................................................................................
II- Ekonomik Kriz ve Kureselleşme...................................................................•.............
III- Yeni Dünya Duzeni....................................................................................................
IV- Ara Sonug..................................................................................................................
V- Kureselleşme ve işçi Hareketi...................................................................................
VI- Yeni Dünya Duzeni'nde Bir Donem Noktasi............................................................
2000'E GIRERKEN TURKIYE SlYASi ve EKONOMIK PANORAMA............................
POLITICAL AND ECONOMICAL PANORAMA OF TURKEY WHILE ENTERING 2000
Giris..................................................................................................................................
Donemin Siyasi Gelismeleri.............................................................................................
Refahyol Hukumetinin Sonu............................................................................................
Refah Partisi'nin Kapatilmasi..........................................................................................
8 Yillik Egitim...................................................................................................................
55. Hukumet ve Secimler.................................................................................................
Kirli ilişkiler ve Hükumetin Sonu......................................................................................
18 Nisan Seçimleri ve 57. Hukumet.................................................................................
57. Hukumetin Koalisyon Protokolu.................................................................................
KurtSorunu......................................................................................................................
Soruna Yeni Yaklasim.....................................................................................................
Susurluk Kazasinin Ortaya Cikardikları ve Çete Davalan..............................................
"Aydinlik igin 1 Dakika Karanlik".....................................................................................
Susurluk Sonrasi Ortaya Cikan çete iliskileri ve Davalanndan Kesitler.........................
Ekonomik Gelişmeler.......................................................................................................
IMF'den "Yakm izleme"...................................................................................................
Stand-by Hukumet Programi..........................................................................................
"Batan Bankanin Mallan"..................................,..............................................................
Temel Ekonomik Veriler..................................................................................................
"Vergi Versek mi?"..........................................................................................................
Kayit Disinin Sendikal Orgutlenmesi........................................................................:....
"Yapisal Uyum"..............................................................................................................
Kriz ve Sonuçları............................................................................................................
Kurtulus Ozellestirmede mi?:.........................................................................................
BirGarip ihale Hikayesi.................................................................................................
POAS'ta da Kirli Eller!....................................................................................................
Ozelleştirme Bilancosu....................................................................,.............................
Emek Platformu ve Ekonomik Sosyal Konsey Toplantisi.............................................
Sendikal Hareket ve Direnişler............................................................................*..........
Ozellestirmeye Geçit Yok! ......................
Kamu Sozlesmeleri.......................................................................................................
57. Hukumetin isci Karsiti Tavrı..................................................................................
"Sosyal Guvensizlik" Yasasi........................................................................................
Uluslararasi Tahkim ve Ozelle§tirme.......................................
Sosyal Devlet Nerede?............................................................
Avrupa Kapismda....................................................................
Deprem Felaketi............................................................,..........
9 Aralik Kararları......................................................................
Sonuç Yerine............................................................................
insan haklari ihlalleri ve turkiye..........................
HUMAN RIGHTS VIOLATIONS AND TURKEY
DUNYADA SENDiKAL HAREKET.........................................
WORLD TRADE UNION MOVEMENT
Genel Durum............................................................................
Ekonomik Bloklaşmalar............................................................
Kurenin Yiiku Fakirlere.............................................................
Yoksul Her Yerde Yoksul.........................................................
Avrupa'da da Getir Ugurumu Artiyor........................................
Sosyal Cokuntu ABD Demokrasisini Tehdit Ediyor..................
ABD'de Personele Siki Denetim..............................................
Tekrar UNDP Kalkinma Raporu...............................................
GM ve UPS Grevleri.................................................................
GM-UAW Anlaşmasi................................................................
Avrupa'da Daha Az Grev.........................................................
DUNYA SENDiKAL HAREKETiNDEN BAZI ORNEKLER......
Sendikal Birlesmeler................................................................
i§verenler de Birlesjyor............................................................
IMF'ye ve özelleştirmeye Karşı Eylemler.............................
ABD'de Grev ve Direnişler.......................................................
G.Kore, Hyundai Direnifi.........................................................
G.Kore'de Sendikalar IMF'yi Mahkemeye Verdi......................
EYLEM VE GENEL GREVLER................................................
iş Saatleri.................................................................................
ESKi SOSYALiST ULKELERDE SENDiKALAR VE iSQiLER
DUNYADA SENDiKAL HAK iHLALLERi.................................
Afrika........................................................................................
Cezayir.....................................................................................
Gine-Bissau.............................................................................
Lesoto......................................................................................
Liberya.....................................................................................
Moritanya.................................................................................
Orta Afrika Cumhuriyeti...........................................................
Uganda....................................................................................
Amerika....................................................................................
Amerika Birle§ik Devletleri.......................................................
Kanada....................................................................................
Nikaragua................................................................................
ASYA VE PASiFiK ULKELERi.................................................
Avustralya................................................................................
Endonezya ...............................................................................
Guney Kore.............................................................................
Hindistan..................................................................................
Japonya ...................................................................................
Malezya............................................................................................................................
Papua Yeni Gine..............................................................................................................
Yeni Zelanda....................................................................................................................
Avrupa..............................................................................................................................
Belçika.......................................................................................:......................................
Fransa...............................................................................................................................
Orta Dogu.........................................................................................................................
israil..................................................................................................................................
Suriye.............................................................;.................................................................
Suudi Arabistan................................................................................................................
SENDiKA UYELiGi ve UYE KAZANIMLARI: YENi TEHDITLERE KAR§I MUCADELE
trade union membership and recruitment: struggling to meet new challenges
1955 yilindan bu yana sendikalasma..................................................................
sendikalasma kalibinin degisiminin aqiklanmasi .
uye kazanmaya yonelik yaklasimlar................................................................
sonuclar.............................................................................................;........................
yirmi birinci yuzyil ve turkiye............................................................................
twenty first century and turkey
Genel Goriinum...............................................................................................................
1980'den Sonra Neo-Liberalizm Turkiye'yi Nasil Teslim Aldi?.......................................
Son Yillarda Bazi Gelişmeler..........................................................................................
Vargi: Cozulme ve Yozlaşma
konsolide butqenin gelişimi..................................................,............................
trends in consolidated budget
Giri§..................................................................................................................................
Kamu Kesimi Borglanma Gereksinimiz ve Konsolide Butge.............................................
Konsolide Butge Harcama Kalemleri................................................................................
Konsolide Butge Gelirleri..................................................................................................
Agir Faiz Yukii Karşisinda Alternatif Butçe Politikalan..................................................,.
Son Vergi Degi§ikligi........................................................................................................
Sonug ...............................................................................................................................
BANKALAR ve SERMAYE PiYASASI...........................................................................
BANKS AND CAPITAL MARKETS
BANKACILIK ALANINDA 1998 YILINDA GELiŞMELER..............................................
Ana Çizgileriyle Gelişmeler.............................................................................................
Kurumsal Yapi.................................................................................................................
Banka Sayisi..........................................................................................................
Banka Çalisanlar.....................................................................................................
Banka ............................................................................
Yargi Kararlanna Uyulmuyor.........................................................................................
Ozelleftirme Karfiti Eylemler......................................................................................
Medya Kurulusları Ozellestirmeci....................................................................................
Ozelleştirmenin Donemi................................................................................................
Ozellestirme Uygulamalanndan Bazi Ornekler
500 BUYUK SANAYI KURULUSUNDA KAMUNUN OZELDEN FARKI.......................
PUBLIC DIFFER FROM PRIVATE IN 500 BIGGEST FIRMS
500 Büyuk Sanayi Kurulusunda Kamu-Ozel Karsilastirmasi.........................................
500 Büyük Sanayi Kurulusu Katma Degerinin %40'i, 41 Kamu Kurulusunun
Kamu Sektoru, Ozelden 2 Kat Daha Verimli....................................................................
Ozel Sektor Krizde KiT'ler Ayakta....................................................................................
Ozel Sektor Faiz ve Borç Batağında.................................................................................
Çalişan Başına Katma Deger Kamuda Daha Yuksek .......
ilk'lerde Hep Kamu Var...........................................................
5OO'de Dolayli Vergilerin 3/4'ii Kamudan...............................
Faiz ve Karin Sati§lara Oraninda Kamu Sektorü Yine Onde .
Faizden Gelen Faize Gidiyor..................................................
Sermayeye Yine Devlet Destegi.............................................
Ozel Sektorun "Kurtanciligi" Tezi Boşa Cikti.........................
Ulkeyi Asil Ozelleştirmeler Cokertecektir................................
petrol-iş ve Özelleştirme..........................................
POAŞ......................................................................................
POAŞ'ın. ÖzelleŞtirmesi.........................................................
POAŞ'in II. OzelleŞtirme Program ve Takvimi.........................
Yanit Verilmeyen Sorular........................................................
POAŞ Hisselerinde §iipheli Oynama......................................
POAŞ'in Ozelle§tirilmesine Karşi Petrol-iş Davaları.............
Altin Hisse Aldatmacasi..........................................................
POAŞ'in "Uste Para Verilerek" Satilişi....................................
POAŞ Neden Ozelleftirilmemelidir?.......................................
TUPRAŞ..................................................................................
Turkiye'nin En Biiyuk Sanayi Kuruluşu...................................
Onemi.....................................................................................
Rafinerilerde Kamu Agirligi.....................................................
Ozelleştirme Krizi Onleyemiyor...............................................
Ozelleştirme için Yapilanlar....................................................
Halen Yeni Rafineri Kurulmuyor.............................................
TUPRAŞ Özelleştirme Kapsaminda.......................................
TUPRAŞ Neden Ozelleştirilmemelidir?...................................
TUGSAŞ ve iGSAŞ.................................................................
20 Milyon Ton Gubre Gereksinimi..........................................
özelleştirmeye Alınış..............................................................
TUGSAŞ ve IGSAŞ CaIışanlan Direniyor...............................
TUGSAŞ ve lGSAŞ'in Onemi.................................................
Neden Ozelleştirilmemeliler?..................................................
PETKiM..................................................................................
Petkim'in Ozelleştirme Süreci.................................................
Petkim'in Onemi.....................................................................
Ozelleştirilen PETLAS.......................................................
Onemi, Yargi "Hayir" Dedi, 222 Sendikali işten Atildi......
Ornek ÖzelleŞtirme.................................................................
elektrik enerjisi sektoru ve ÖzelleŞtirme......
Türkiye'de Kaynaklanna Gore Enerji Potansiyeli...................
Enerjide Dişa Bagimlilik........................................................
Elektrik Enerjisi Kurulu Guciimuz ve Yillar itibari ile Gelişimi
"Enerji Krizi" Var mi?..............................................................
Gelecege ilişkin......................................................................
Kamu Elektrik Uretim Sektoruniin Ozelleştirilmesi.................
Aktaş ve ÖzelleŞtirme............................................................
Çukurova Elektrigin Özelleştirilmesi.......................................
işletme Hakkini Devir Yoluyla özelleştirmeler.......................
Yap-işlet-Devret Yontemi ile özelleştirmeler.........................
Devir Bedeli-Yatinm-Maliyet..................................................
Ozelleştirmeler ve Hukuksal Durum.......................................
Anayasa Degisikligi..................................................................................
Uluslararasi Tahkimin Getirecegi Sonuclar Uzerine................................
Uluslararasi Tahkimin Geriye Dogru Uygulanmasi Hukuk Disidir..........
Ozellestirmenin Sonuçları........................................................................
Ozellestirmelerle Kamu Cikarlan Zarara Ugratilmaktadir.......................
Ozellestirmede Yuksek Kar Garantisi icin Elektrik Enerjisi Fahis Fiyatla
Satilmaktadir............................................................................................
Elektrik Enerjisi Ozellestirilmemelidir!......................................................
Oneriler....................................................................................................
telekomunikasyonda özelleştirme........................................
Telekomunikasyonda Ulus otesi Tekellesme ve Ozellestirme..................
Turk Telekom'da Ozellestirme.................................................................
GSM'de (Cep Telefonlan) özelleştirme.........'..........................................
Turk Telekom'da özelleştirmeler Ozeti....................................................
Telekom'un Kan ve Ozellestirilmesi.........................................................
özelleştirmede Yasal Sure?.....................................................................
Neden Ozellestirilmemelidir?...................................................................
universiteler ve egitimde özelleştirme politikalari......
Neo Liberal Saikler...................................................................................
Engelli Koşuda Ozel Kurs Pazari..............................................................
Vakif Universiteleri: Karli Ticarethaneler..................................................
Dolar Karşiligi EgitimPazan.....................................................................
Devlet Universiteleri de Vakiflasiyor.........................................................
Sonuç Olarak............................................................................................
istihdam ve işsizlik.........................................................................
employment and unemployment
istihdam ve issizlik Verileri Guvensiz......................................................
issizlik Orani % 6.3 mu? % 23.4 mu?.....................................................
istihdam ve işsizlikte Degisimler.............................................................
Egitim Tanmdan Hizmet Sektorune.........................................................
Ucretliler..................................................................................................
Haftalik Ortalama Çahsma: 47.5 Saat.....................................................
En Uzun Cahsmada Turkiye ikinci..........................................................
Turkiye ye Diger Ulkelerde Part-time.......................................................
islevsizik.............................................................................................
Diger Olkelerde issizlik............................................................................
YURTDIŞI İŞÇİ GÖÇÜ............................................................................
WORKERS' IMMIGRATION ABROAD
ENFLASYON....................................
INGLATION
Dusurulemeyen Yuksek Enflasyon ....
"Enflasyon Düstü ve Duşecek!".........
%25 Enflasyon Orani Tutar mi? ,.......
Enflasyonda Ozel Sektor Etkisi.........
Enflasyon ve Doviz Fiyatları..............
Petrol Fiyatlan Neden Düsürülmedi?
Zorunlu Gereksinim Daha Pahah......
Turkiye Enflasyonda Birinci...............
ASGARi UCRET................................................................................................
MINIMUM WAGE
Milyonlar Asgari Ucretle Geciniyor......................................................................
Nerede o 1970'lerdeki Asgari Ucret....................................................................
1 kg Et icin 2 Gun Calişma.................................................................................
Turkiye'de Duşuk Asgari Ucret...........................................................................
UCRETLER VE iSCILiK MALiYETl..................................................................
WAGES END LABOUR COST
Ucretlere ilişkin Verisizlikte Israr.........................................................................
TiSK Verileri Ozel Sektoru Yansitma................................................................
Gerçek Ucretler1993'ten%32 Geri...................................................................
Gercek Verimjilik Artiyor.....................................................................................
Enflasyonun Uzerinde Karlar..............................................................................
Brut-Net Ucretler, Ekleri ve işveren Abartiii Maliyet Rakamlan.........................
Uluslararasi Ucret-Katma Deger-Vergi ve Satin Alma Karşılaştirmalar .'...........
500 büyuk sanayi kurulusunda ucret ve sermayenin
BOLUSUM TABLOLAR1....................................................................................
RATES AND TRENDS OF SHARES OF WAGE EARNERS AND CAPITAL IN
500 BIGGEST FIRMS
500 BUYUK SANAYi KURULUSUNDA İSCILER.............................................
WORKERS IN 500 BIGGEST FIRMS
1998 Krizinin işçiye Getirdigi Magduriyetler.......................................................
Bir işçi 1998'de 35 Milyar Hasilat Sagladi, 110 Milyon Aylik Ucret Aldi
1998 Katma Degerde Ucret Payi Endeks Rakami: 44.3....................................
Yaratilan Katma Deger 296.5, Alinan Ucret 131.3.............................................
Satiş Hasilatina Gore işçilik Payr. % 8.5...........................................................
Kar ve Katma Deger Arti§i istihdama Yansimiyor.............................................
gelir eŞitsizligi: bes buyuk sanayi kentinin profili....................
income ineql:;— profile of 5 biggest industrialized town
Gelir Adaletsizliginde Dünyada Beşinciyiz..........................................................
Istanbul ve Brezilya .......................................................................................
Artan Eşitsizlik....................................................................................................
istanbul'da Gelir Eşitsizligi..................................................................................
Ankara'da Gelir Bölüşümü..................................................................................
izmirve Bölüşüm................................................................................................
Kocaeli'de Gelir Dagilimi............'.......................................................................
Bursa'da Bölüşüm..............................................................................................
Işçilerde mi Rantiyeleşyi....................................................................................
toplu is sozlesmeleri-grevler-direnisler....................................
COLLECTIVE AGREEMENTS-STRIKES-ACTIONS
TOPLU IS SbZLESMELERi..............................................................................
1963 Sonrasi TIS Kapsami En Duşuk işci Sayisi.............................................
Kamu Sözleşmeleri.......................................................................,....................
1999 Kamu Sozleşmeleri...................................................................................
1999 Kamu TiS'lerinde işveren Esneklik Teklifi.................................................
Ozel Sektor Sözleşmeleri...................................................................................
TiS'lerve Esneklik.............................................................................................
Gunümuz Toplu if Sözleşmelerinde Dikkat Ceken Bazi Ozellikler....................
% 25 Ocret Zammi Sinin ve Beklenen Tepkiler.............................................................
GREVLER.......................................................................................................................
Grevlerde Tirmanış. Egilimi..............................................................................................
Gunumuz Grevierine İlişkin Bazi Ozellikler.....................................................................
DIRENiSLER-EYLEMLER-TOPLU GOSTERILER......................................................,
Direnislerde Yukselif.......................................................................................................
Ortak Eylemlerde Artiş.....................................................................................................
Nedenlerine Gore Direnislerve Eylemler.........................................................................
Direnis ve Eylem Biçimleri...............................................................................................
Direnis ve Eylemlerin Aylara Dagilimi.............................................................................
Sendikasiz veya Sendikasi Bilinemeyen Eylem ve Direnislerde Artis............................
iS KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI................................................................
EMPLOYMENT INJURIES AND OCCUPATIONAL DISEASE
Veriler Dortte Bir Calisani Kapsiyor..............................................................................
Kaza ve Hastalik Sikligi..................................................................................................
Olumler............................................................................................................................
Surekli isgoremezlik........................................................................................................
Geçici isgöremezlik.........................................................................................................
SOSYAL GUVENLiK.....................................................................................................
SOCIAL SECURITY
Sosyal Guvenlik Kapsami................................................................................................
SOSYAL GUVENLiK YASA DEGiSiKLiGl VE "ISSlZLJK SiGORTASl"
NEW SOCIAL SECURITY LEGISLATION AND "UNEMPLOYMENT INSURANCE"
"işsizlik Sigortasi" Yasasi................................................................................................
TURKlYE'DE SOSYAL GUVENLIK HAKLARI 4447 SAYIL1 YASA VE GERQEKLER
SOCIAL SECURITY RIGHTS IN TURKEY, LAW 4447 AND REALITIES
Giris.................................................................................................................................
Once Sosyal Guvenligin Dogru Taninmasi ve Tanimlanmasi Gerekir...........................
Neden Emeklilik Yaşinda Firtina Kopanldi?...................................................................
SSK'yi ParçalaYut!.........................................................................................................
Ozellestirmede Once Saglik Alani Aynlmak isteniyor...................................................
Sirada Ozel Emeklilik......;...............................................................................................
Hedef: Sosyal Guvenlik Alanmin Ozelleştirilmesi..........................................................
Once Mevcut Kamu Sosyal Guvenlik Kurumlanna Guvensizlik Yaratma ve
Sonra özelleştirme.........................................................................................................
Sosyal Guvenlik Kimin icin Gereklidir?...........................................................................
Nufusun % 97'sinin Sosyal Guvenlige Gereksinimi Var!...............................................
Mevcut Sosya! Guvenlik Sistemi Nufusun Ne Kadarını Kapsiyor?...............................
Neden OECD Olkelerinde Sahip Olunan Haklardan Soz Etmezler?..............................
Turkiye'de Sosyal Guvenlik Harcamalan Duşuk.................;.........................................
Kisi Basi Sosyal Guvenlik Harcamasi Turkiye'de 222, AB Olkelerinde
5 Bin Dolar......................................................................................................................
Turkiye'de Devlet Sosyal Guvenlige Sistemli Bir Katkida Bulunmamaktadir
Turkiye'de Yalnizca Adi Olan işsizlik Sigortasi..............................................................
Turkiye'de Yaşlilik Sigortasi, Yaslilann Yansini Kapsamakta.....................................
Turkiye'de 40 Yasin Altında Emekli Olanlar Orani % 3-5 Arası....................................
Dunyada En Uzun Emeklilik Hizmet Yili Turkiye'de.......................................................
Turkiye'de Ortalama Yaşam Beklentisi Dunyanin En Geri Ülkeleri
Duzeyinde......................................................................................................................
Turkiye'de 60 ve Uzeri Yaşın Nufus OECD Ulkeleri Ortalamasının Üçte Biri.
Milletvekillerine Kiyak- SSK Emeklisine Sefalet............................................
"Aktüeryal Denge" Soylemi Sosyal Guvenlik Anlayisi ile Celisır...................
Nerede Saglik Sigortasi?..............................................................................
Sosyal Guvenlik Açiklan iddiasi Ne Kadar Ciddi?........................................
SSK'nin Devletten Alacaklan Butçe Katkilarirının Uzerinde...........................
SSK'ya Firsat Tanmsin Parasal Sorunlanı Cozer......................................
Hedefleri SSK'nin Yillık 7.5 Milyar Dolarlik Gelirinden Pay Alma.................
Prim Gelirleri Neden Düşüyor?......................................................................
SSK'nin 19.5 Milyar Dolar Kayibmin Sorumlusu Hukumetlerdir...................
SSK'yi, Sahipleri Degil Surekli HukumetlerYonetmisti.................................
Neden Sosyal Guvenlik Reformu?................................................................
Talepler..........................................................................................................
SSK FABRiKASI VE ONEMI..................................................................
SOCIAL SECURITY INSTITUTION PHARMACEUTICAL FASTORY AND ITS IMPORTANCE
ilacin Onemi......................................................................................................
ilacın Yapisi......................................................................................................
Turkiye ilaç Sanayi Tarihçesi ve Bugunu..........................................................
ilaç Ekonomisi...................................................................................................
ilaç Politikasi ve SSK'nin Yeri..................................................................,.......
SSK ilaç Fabrikasi............................................................................................
Fabrikanin Uretimi.........................................................................,...................
Fabrikanin Uretim Kapasitesi............................................................................
SSK ilaç Fabrikasi Ürunlerinin Serbest Piyasa ile Karsilaştinlmasi................
SSK ilag Fabrikasmm 1992-1998 Bilanfolari, SSK'ya ve Kamuya Katkisi......
Kurumun ilaç Giderleri Saglik Gelirlerinin 1/3'unu Götürrmektedir....................
SSK [lag Piyasasının % 23 Tuketicisi...............................................................
SSK ilaç Fabrikasının Gelismesi Neden istenmemektedir?.............................
SSK Nag Fabrikasmm Geliştirilmesi ve ilaç Giderlerinin Azaltilmasi Oneriler.............................................................................................................
ÇEVRE.............................................................................................................
ENVIRONMENT
Cevre Kirliligi.....................................................................................................
Qevre Kirliliginin Neden ve Sonuçlan...............................................................
çevre Kirliliginin Sonuçlan...........................:....................................................
Qevre Kirliliginin Sorumlulan.............................................................................
Turkiye'deki Baslica Qevre Sorunlan...............................................................
Cevre Somnlarinin çozumu için Oneriler........................................................
ENERji VE ÇEVRE..........................................................................................
Enerjimiz Nereden Geliyor?...............................................................................
Yenilenemeyen Enerji Kaynaklan/DÜnyada......................................................
Yenilenemeyen Enerji Kaynaklan/TÜrkiye'de....................................................
Enerji Uretime ve Tuketimi/Dunyada.................................................................
Enerji Uretime ve Tuketimi/TÜrkiye'de..............................................................
Hangi Kaynaklar Altermatiftir.............................................................................
Nukleer Santral Dogru Bir Seçim midir?............................................................
Dunya Nukleer Santrallerden Vazgeçiyor..........................................................
Turkiye'de Nukleer Santrallerin Hukuki Satatusu Nedir?...................................

sendikalaşma.........................................................................................................
unionization
10 işciden 1'i Sendikali....................................................................................................
20 Sendika Barajda.........................................................................................................
Sendika "Enflasyonu"...................................................................................................
Üyelerin işkolu ve Cinsiyet Dagilimi.............................................................................
diger ulkelerde ve turkiye'de sendikalaşma oranlari ve toplu sozleşme bagitlama duzeylerl........................................................
union density and collective bargaining structure in turkey and other countries
Dtinyada 336 Milyon Sendikali.......................................................................................
Sendikalaşma Yogunlugunun Toplu if Sozlefme Yapiları ile Baği...............................
sendikasizlaştirma...............................................................................................
deunionisation
Sendikasiz Milyonlar......................................................................................................
sendikasizlastirmauygulamalari
Petrol-if Orgutluluk Oraninda Son 9 Yijda % 66.2'den % 51.2'ye Düşüş.......................
Petrol-if'in Yetkili oldugu isyerlerinde Orgutluluk Orani Dagilimi..................................
TiSK Verilerinde Kapsam DiŞI.......................................................................................
iŞTEN ATILMALAR........................................................................................................
DISMISSALS
1998'DE 123 Bin Sendika Uyesi işten Atildi...................................................................
Nedenlerine Gore işten çikarmalar................................................................................
işten çikarmalann Aylara Gore Dagilimi.......................................................................
500 Buyük Sanayi Kuruluşunda Duşen işçi Sayilan.....................................................
Resmi Kaytilarda işten Atilmalar....................................................................................
En Yuksek Sayida işten Cikarma 199'da.......................................................................
Nedenlerine Gore Aynm...............................................................................................
iş kollarına Gore Aynm...................................................................................................
Bakanhga Göre işten Çikarmalar...................................................................................
Kamu Ozel Farki............................................................................................................
turkiye ve diger oecd ulkelerinde isten atilma ve tazminatlar......
dismissals and severance pay in turkey and other oecd countrie
Bireysel işten Cikarmalar ve Toplu işten çikarmalara Karşi Artan
Yasal Onlem ve Altematif çozumler.............................................................................
OECD Ulkeleri Aynminda Iş Güvencesi.......................................................................
Turkiye ve Diger OECD Ulkelerinde işten Cikarma Işleyişleri
Karşilaştirmasi..............................................................................................................
işten Cikarma Presedürleri Açısından Turkiye ve Diger OECD Ulkeleri.......................
Turkiye ve Diger OECD Ulkelerinde Bireysel işten Atilmaya Gore
Tensikat Guçlugu..........................................................................................................
Turkiye ve Diger OECD Ulkelerinde Bireysel işten Atilma Günluğü............;................
Turkiye ve Diger OECD Ulkelerinde işe Geri Donme Hakki........................................
Turkiye ve Diger OECD Ulkelerinde ihbar Onelleri-Kidem Tazminati-
iş Guvencesi- Sosyal Guyenlik Haklan........................................................................
Turkiye ve Diger OECD Ulkelerinde ihbar Onelleri ve Kidem Tazminati......................
Turkiye ve Diger OECD Ulkelerinde ihbar Onelleri-Kidem Tazminati-
if Guvencesi-lşsizlik Sigortasi-Aile Yardimi-Sosyal Harcamalar................................
işverenin Kidem Tazminati Yüklü Yemek Parasi Degil...................................................
KAMU ÇALIŞANLARI (MEMURLAR)............................................................................. 1
CIVIL SERVANTS
2 Milyon Kamu Çalisannın Sendikalaşma Hakki Halen Yasasiz...................................
Kamu Çalisanlannin Dagilim Profili................................................................................
Kamu Çalişanlan Ucretleri Dususu Bilinen En Yuksek Oranda
Kamu Çalisanlan Sendikal Hareketi................................................................................
Sendikalasma Sureci........................................................................................................
Kamu Çalisanlan Sendikal Orgutluluk Duzeyi...............................................................
Sendikal Anlayislara iliskin.............................................................................................
Kamu Çalisanlan Eylemleri.............................................................................................
Kamu Çali§anlan Maaşları "Sefalet" Artisina Tepkiler..................................................
Kamu Çalişanlan Eylemleri Birlikte ve Yoğun...............................................................
Kamu Çahsanlan için Yeni Yasal Duzenlemeler............................................................
Surgunler-Kovuşturmalar-Davalar...................................................................................
Memur Sendikalan Yasasi Yine Gündemde....................................................................
esneklik.....................................................................................................................
flexibility
1999 Kamu TiS'lerinde işveren Esneklik Teklifi..............................................................
Ozel Sektor Sözleşmeler.................................................................................................
TiS'lerve Esneklik Ozerine.............................................................................................
BUTUNSEL KALITE YONETIMINiN iŞÇİ-IŞVEREN iLİŞKİLERi UZERINE ETKILER
Sunuş..............................................................................................................................
I, Yeni Oretim Stratejileri ve isgi-i§veren iliskileri Ozerine Genel Yaklaşim......................
Ekonomik Kriz................................................................................................................
Mali Sermayenin Artan Hegomonyasi Karsisinda işçi ve işveren
Etkilenmesi.....................................................................................................................
Ekonomik Krizin Oretim Surecine Etkileri......................................................................
Fordizm ve Post-Fordizmde isçi-işveren ilişkileri Farki................................................
Yöneliş: Yeni üretim Organizasyon Sureçleri................................................................
"Esneklik" Paradigmasi.................................................................................................
Herşey Rekabet için......................................................................................................
Esneklik ve çalişma Yaşami........................................................................................
- istihdamin Yapisi.......................................................................................................

-işGuvencesi
- istihdam Yaratma
- işgücu Dagilimında Atipik Artiş
- Mesleklerde Degişim ve Yeni Meslekler
- Yillik Çalişma Süreleri ve çalişma Saatleri Yeni üretim Organizasyon Sistemleri
- "Yalin üretim"...................................................
- "Bütunsel Kalite Yonetimi" Sistem Bireysellik Ozerine Takim çalismalan
- Takim çalişmalarinın Dunyada Yaygınlaşmasi
işçi-işveren ilişkileri Açısından Takim Çalişmalan
Bütunsel Kalite Yonetiminde Egitim ye Sendikal Politika Sistemin Kırılganligi ve isçi-isveren ilişkileri

Sonuç: Emege Artan Bağlılikla Beraber lşçi-işveren iliskilerinde
Yeni Guçlukler..............................................................................................
"işçi-lşveren Ortak Cikarı"...........................................................................
Yeni Uretim Organizasyon Sistemleri ve Sendikalar...................................
- Sendikal Orgutlenmeye Olan Etkileri.........................................................
,- Toplu Sözlesmelere Olan Etkileri..............................................................,
Sendikalann Tepki Farkliliklan....................................................................
Yeni Uretim Organizasyon Sistemlerinde Bazi Sendikalann Tepkilerinden
Ornekler.......................................................................................................
-ICEM....................................................................'.....................................
-ETUC.........................................................................................................
- Japonya Orneginde isçiler ve Sendikalar..................................................
- ABD'de Esneklik Hukumlerine Karsi Cikislar............................................
isveren Kuruluslanın Yeni üretim Organizasyon Sistemlerine
Yaklasimi Uzerine Bir Ornek.......................................................................
II. Turkiye'de Esneklik ve !şci-lşveren iliskilerine Etkileri.............................
1994-1998-1999 Krizleri ve Esnekleşmeye Artan ilgi..................................
işveren Yaklasimlan....................................................................................
Turkiye'de Yaygınlık..........................................................................:.........
isgi-isveren ilişkileri Açisindan: ISO 9000-ISO 14000, ISA 2000-SA 8000.,
Turkiye'de Esnek Uretimi Uygulama Biçimleri.............................................
Esneklik ve Ozellestirme..............................................................................
Turkiye'de Butunsel Kalite Uygulamalan ve Cahsma iliskilerine Etkileri
- Turkiye'de istihdamin Sektorel Dagihmi ve Kayit Disilik
- is Guvencesi..............................................................................................
- "Yasalar Kuralsizlik Getirmeli"..................................................................
- Calişma Sureleri........................................................................................
- Sendikasizlastirma................,...................................................................
- Toplu iş Sözlesmeleri................................................................................
Turkiye'de Bir Japon Ornegi........................................................................
Turkiye'de isveren Esneklik Politikalan ye Sendikalann Tavn Uzerine
Sendikalann Konuya Yaklaşimlanndan Ornekler.......................................
Sonuc..........................................................................................................,
Oneriler........................................................................................................
Son Soz......................................................................................................;
Sorular.........................................................................................................
ESNEKLESME VERSUS ENFORMELLEŞME...........................................
Esneklesme Geregleri.................................................................................
Enformel istihdamin Nedenleri....................................................................
Esnek Cahsma ilişkilerinden Enformellesmeye..........................................
Sonuç.............!............................................................................................
esnekligin farkli boyutlari ve uluslararasi dinamikler
Giris............................................................................................................
1- Yaşanan Kuresel ve Bolgesei Krizler Ve Esneklik..................................
Krizin Nedeni Emek Maliyeti mi?.................................................................
2- Yeni Teknolojiler ve Esneklesme............................................................
3- Hangi Uyum Politikasi: Emek Piyasalanni Esnetmek mi,
Katilim Sureçlerini Gelistirmek mi?............................................................
Turkiye Nerede Duruyor?............................................................................
Sermaye Yol Aynmında..............................................................................

Sonuç............................................................................................................................
ESNEK ÇALISMA (TURK-iS)........................................................................................
1-Giris...........................................................................................................................
2- Esneklik Kavrami......................................................................................................
3- Esnekligin Ortaya Çıkışı ve Gelisimi.........................................................................
4- Esnek çalışmaTurleri...............................................................................................
4.1. Sayisal Esneklik.....................................................................................................
4.2. Fonksiyonel Esneklik..............................................................................................
4.3. Çalisma Süresi Esnekligi........................................................................................
4.4. Ucret Esnekligi........................................................................................................
4.5. Uzaklastırma Stratejileri.........................................................................................
5- Esnekligin Turkiye'de Uygulanisi..............................................................................
6- Esneklik Sendikal Faaliyetleri Nasil Etkilemektedir?.................................................
7- Esneklik Uzerine "Sendikal Politika" Onerileri...........................................................
esneklik (hak-iş)....................................................................................................
Avrupa'da Çalışma Suresi.............................................................................................
Esneklik ve çahsma Suresi...........................................................................................
Çalisma Saatlerinin Kisaltilmasi ve is Yaratilmasi......................................................
Çalisma Suresinin Azaltilmasi: Fransa'da 35 Saate Dogru..........................................
Fransa'da çalisma Saatlerinin Azaltilmasina iliskin Mevzuat......................................
Nasil Bir Esneklik?........................................................................................................
esnekligin işçi sinifi uzerindeki etkileri (disk)..........................................
"Esneklik" Biçimleri.........................................................................................:..............
Sınıf Yapisindaki Degişim............................................................................................
KAMU EMEKLiLERi DE ESNEKLiGiN HEDEFi (KESK).............................................
Kamu Emekgilerine Esnek istihdam Getirilmek isteniyor..............................................
7. 5 YilIk Kalkinma Planinda Neler Vardir?..................................................................
"Memurlar Kanunu Tasansi" Madde 5- istihdam Sekilleri..............................................
YENi SUREÇLERi VE lŞ ORGANIZASYONLARI (TMMOB).....................................
iŞ SureÇleri, Kapitalist iŞ Sureci ve Fordizm.................................................................
Fordist Sistemin Yapisi..................................................................................................
Esnek Uretim Sistemi....................................................................................................
Kafa ve Kol Emegi.........................................................................................................
Emek Açısından Kimi Sonuçlar....................................................................................
Esnek Oretim Sisteminin Sanayileşme Açisından Onemi............................................
kapitalist somurunun yeni modeli "esnek uretim sistemi" (ttb)
Giris...............................................................................................................................
Postkapitalist Pradigma ve Teknolojideki "Esnekleşme"...............................................
Postkapitalist Paradigma ve Emek Gucundeki "Esnekleşme"......................................
Postkapitalist Paradigma ve Sınıf iliskilerindeki Degişim.............................................
Teknolojik Gelisme, Kapitalist Arti Deger Somurusünun Temel Yasasidir........'...........
Teknolojideki Gelişme Uretken insan Emegini......içinde Onemsizleştiremez..............
Kapitalist Uretim iliskileri Ozunde ve isgi S. Sinifi Yapisında Degişen Bir Sey Yoktur Postkapitalist "Esnek Uretim" Tezleri Karsisinda Ne Savunulmahdir?.........................