Çocuk Dostu Öğrenme Ortamları Çalıştayı

Book : Çocuk Dostu Öğrenme Ortamları Çalıştayı

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Child Labor

Publishing Location : Kızılcahamam

ISBN : 92 806 3787-3

Published Date : Haziran 2002

Publisher : UNİCEF

Language : Turkish

Document Type : Report

Book No : 4804

INDEX

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ ......................................................................................
ÇOCUK DOSTU ÖĞRENME ORTAMLARI ÇALIŞTAYI
SONUÇ RAPORU ......................................................................
GİRİŞ .........................................................................................
ÇALIŞTAY İÇERİĞİ....................................................................
ÇALIŞTAY SÜRECİ ...................................................................
TASLAK ÖZELLİKLER LİSTESİ ................................................
PROGRAM VE DEĞERLENDİRME ...........................................
SAĞLIK VE GÜVENLİK .............................................................
ÖĞRENCİLERİN KATILIMI ........................................................
BİREYSEL FARKLILIKLAR ........................................................
DAVRANIŞ GELİŞTİRME (DİSİPLİN VE KURALLAR) ..............
FİZİKSEL ORTAM ......................................................................
YÖNETİM, ORGANİZASYON, FELSEFE ..................................
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ ............
ÇALIŞTA YA KATILAN SEKTÖRLERİN EYLEM PLANLARININ GELİŞTİRİLMESİ AMACIYLA YAPILAN TEMATİK GRUP
ÇALIŞMALARI............................................................................
GİRİŞ ........................................................................................
GRUP EYLEM PLANLARININ SUNUMLARI ............................
EYLEM PLANI ÖNERİLERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ .................
BİRLEŞTİRİLMİŞ EYLEM PLANI ..............................................
SONUÇ.....................................................................................
EKLER
EK-1...........................................................................................
Katılımcı Listesi .........................................................................
EK-2 ..........................................................................................
ÇDO Özellikler Listesinin Gerçekleşmesinden Sorumlu
Olabilecek Sektörler ..................................................................
EK-3...........................................................................................
Çocuk Dostu Öğrenme Ortamları Taslak Yönetim Planı............
ÇALIŞTAYA KATILAN KURUMLARIN SUNUMLARI............................
AVRUPA KONSEYİ "DEMOKRATİK YURTTAŞLIK EĞİTİMİ PROJESİ". ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ ÇOCUKTAN ÇOCUĞA
EĞİTİM PROJESİ ....................................................................................
PSİKOSOSYAL OKUL PROJESİ ............................................................
ÇALIŞAN ÇOCUKLARIN İLKÖĞRETİME KAZANDIRILMASI,
DEVAMI, ve EĞİTİM BAŞARILARININ ARTIRILMASI PROJESİ............
SOKAKTA ÇALIŞAN ÇOCUKLARIN EĞİTİME
YÖNLENDİRİLMESİ PROJESİ...............................................................
İZMİR İLİNDE SEÇİLEN SINAİ MESLEK DALLARINDA 2003 YILI İTİBARİYLE ÇOCUK EMEĞİ KULLANIMIN SONLANDIRILMASI
PROJESİ..................................................................................................
YAŞAM BECERİLERİ EĞİTİMİ ...............................................................
AİLENİN ÇOCUĞUN OKULDAKİ EĞİTİMİNE KATILIM SORUNLARI
ve KATILIMIN SAĞLANMASI İÇİN ALTERNATİF BİR MODEL ..............
OKULDAKİ EĞİTİMEAİLE KATILIMI MODELİ .......................................
İNSAN HAKLARI VE YURTTAŞLIK EĞİTİMİ PROJESİ ..........................
OKUL GELİŞİM MODELİ ........................................................................
ERKEN ÇOCUKLUK GELİŞİMİ ve EĞİTİMİ PROJESİ ...........................
ÇOCUK DOSTU ÖĞRENME ORTAMLARI OLUŞTURMAK İÇİN
DÜZENLENEN HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİ ..............................
EĞİTİM ALANINDA UNICEF'İN TEMEL MESAJLARI ve
STRATEJİLERİ ......................................................................................
ÖĞRENME MERKEZLERİ ....................................................................
OKUL KONSEYLERİ ÇALIŞMASI.........................................................