İSTATİSTİK YILLIĞI STATISTICAL YEARBOOK

Book : İSTATİSTİK YILLIĞI STATISTICAL YEARBOOK

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

Skin : 331

Period : annual

Published Date : 2004

Publisher : Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 4796

INDEX

İÇİNDEKİLER

TANIMLAR
I. BÖLÜM:' ÇALIŞMALARIMIZIN GENEL GÖRÜNÜMÜ........................................................................................................................
Tablo 1. 2004 Yılı Çalışmaları (Mesleklere Göre) ...........................................................................................................................
Tablo 2. 2004 Yılı Çalışmaları (İllere Göre).............................................................................................................................................
II. BÖLÜM: BAŞVURULAR..................................................................................................................................................................................................................
Tablo 3. 2004 Yılında Başvurular (Mesleklere Göre)...................................................................................................................
Tablo 4. 2004 Yılında Başvurular (İllere Göre) ...............................................................................................................................
Tablo 5. 2004 Yılında Başvurular (Yaş Gruplarına Göre).........................................................................................................
Tablo 6. 2004 Yılında Başvurular (Eğitim Düzeylerine Göre)..............................................................................................
III. BÖLÜM: ALINAN KARŞILANAN VE KARŞILANAMAYAN AÇIK İŞLER
Tablo 7. 2004 Yılında Alınan ve Karşılanan Açık İşler (Mesleklere Göre)...............................................................
Tablo 8. 2004 Yılında Alınan ve Karşılanan Açık İşler (İllere Göre) ............................................................................
Tablo 9. 2004 Yılında Alınan ve Karşılanan Açık İşler (Ekonomik Faaliyetlere Göre).................................
Tablo 10. 2004 Yılında Alınan Açık İşler (Kamu-Özel Mesleklere Göre)..................................................................
Tablo 11. 2004 Yılında Alınan Açık İşler (Kamu-Özel İllere Göre) .............................................................................
Tablo 12. 2004 Yılında Alınan Açık İşler (Tarım Dışı-Tarım İçi İllere Göre) .....................................................
Tablo 13. 2004 Yılında Alınan, Karşılanan ve İptal Edilen Açık İşler (İllere Göre)..........................................
IV. BÖLÜM: İŞVERENE YAPILAN TAKDİMLER ..................................................................................................................................................
Tablo 14. 2004 Yılında İşverene Yapılan Takdimler (İllere Göre)..................................................................................
Tablo 15. 2004 Yılında İşverene Yapılan Takdimler (Mesleklere Göre)....................................................................
Tablo 16. 2004 Yılında İşverene Yapılan Takdimden, İşi Kabul Etmeyen ve İşverence Kabul
Edilmeyenler(İllere Göre)..................................................................................................................................................................
V. BÖLÜM: İŞE YERLEŞTİRMELER......................................................................................................................................................................................
Tablo 17. 2004 Yılında İşe Yerleştirmeler (Kamu-Özel, Mesleklere Göre)..............................................................
Tablo 18. 2004 Yılında İşe Yerleştirmeler (Kamu-Özel, İllere Göre) ........................................................................
Tablo 19. 2004 Yılında İşe Yerleştirmeler (Tarım Dışı-Tarım İçi, Sürekli-Süreksiz, Ferdi-Toplu)
Tablo 20. 2004 Yılında İşe Yerleştirmeler (Yaş Gruplarına Göre)....................................................................................
Tablo 21. 2004 Yılında İşe Yerleştirmeler (Eğitim Düzeylerine Göre)........................................................................
Tablo 21 A. 2004 Yılında İşe Yerleştirilenlerin Değişik Yönlerden Görünümü....................................................
VI. BÖLÜM: DEVREDEN İŞGÜCÜ VE İŞSİZ..................................................................................................................................................................
Tablo 22. 2004 Yılı Sonunda Kayıtlı İşgücü ve Bunlardan İşsizler (Mesleklere Göre)...............................
Tablo 23. 2004 Yılı Sonunda Kayıtlı İşgücü ve Bunlardan İşsizler (İllere Göre)...............................................
Tablo 24. 2004 Yılı Sonunda Kayıtlı İşsizler (Yaş Gruplarına Göre).............................................................................
Tablo 25. 2004 Yılı Sonunda Kayıtlı İşsizler (Eğitim Düzeylerine Göre) .............................................................
VII. BÖLÜM: ÖZÜRLÜ VE ESKİ HÜKÜMLÜLERLE İLGİLİ BİLGİLER...................................................................................
Tablo 26. 2004 Yılında Özürlü ve Eski Hükümlü Genel Çalışmaları (İllere Göre)............................................
Tablo 26/A Özürlü ve Eski hükümlülere İlişkin Sayısal Veriler (İllere Göre)......................................................
Tablo 27. 2004 Yılında Özürlü Başvuru ve İşe Yerleştirme (Özür Gruplarına Göre).....................................
Tablo 28. Özürlü ve Eski Hükümlü Genel Çalışmaları (Yıllara Göre)............................................................................
Tablo 28/A İllere Göre Terörden Etkilenenlere İlişkin Sayısal Veriler..........................................................................
VIII. BÖLÜM: YURTDIŞI HİZMETLERİMİZ İLE İLGİLİ BİLGİLER..................................................................................................
Tablo 29. 2004 Yılında Yurtdışı Başvuru, Gönderme (Ülkelere ve İllere Göre)..................................................
Tablo 30. 2004 Yılında Yurtdışı Gönderme (Ülkelere ve Mesleklere Göre)............................................................
Tablo 30/A 2004 Yılında İşçi-İşçi Ailesi Olarak Pasaport İşlemleri Yaptıranlar..............................................
Tablo 31. Yurtdışına Gönderme (Yıllara ve Ülkelere Göre)....................................................................................................
Tablo 3l/A . 2004 Yılında Yurtdışına Yapılan Göndermelerin Kurum Kanalı, Kendi İmkanı
ve Firmalar İtibariyle Dağılımı..............................................................................................................................................................................
IX. BÖLÜM: DEĞİŞİK KONULARDAKİ ÇALIŞMALARIMIZIN İSTATİSTİK OLARAK GÖRÜNÜMÜ
Tablo 32. Son 15 Yıl İçindeki Genel Faaliyetlerin Mukayesesi (Yıllara Göre).........................................................
Tablo 33. Kurumumuz Genel Çalışmaları (Aylara Göre)................................................................................................................
Tablo 34. Kurumumuz Genel Çalışmaları (Son 3 Yıllık Mesleklere Göre)....................................................................
Tablo 35. Kurumumuz Genel Çalışmaları (Son 3 Yıllık İllere Göre)..................................................................................
X. BÖLÜM: İŞGÜCÜ YETİŞTİRME PROGRAMLARI.....................................................................................................................
Tablo 36 . 2004 Yılında İşgücü Yetiştirme Kursları (Mesleklere Göre)............................................................................
Tablo 37. 2004 Yılında İşgücü Yetiştirme Kursları (İllere Göre)..........................................................................................
Tablo 38. 2004 Yılında İş Kaybı Tazminatı ve İşsizlik Ödeneği Almaya
Hak Kazananlar (Aylara Göre).............................................................................................................................................................................
Tablo 38/A. 2004 Yılında İş Kaybı Tazminatı ve İşsizlik Ödeneği Almaya
Hak Kazananlar (İllere göre).........................................................................................................................................................................................
XI. BÖLÜM: İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI..................................................................................................................................................................
Tablo 39. 2004 Yılı İş ve Meslek Danışmanlığı Faaliyetleri......................................................................................................
Tablo 39/A. 2004 Yılı İş ve Meslek Danışmanlığı Faaliyetleri (Okullara Yönelik)..........................................
Tablo 40. 2004 Yıllı İş ve Meslek Danışma Merkezleri Faaliyetleri....................................................................................
Tablo 41. 1991-2004 Yılı İş ve Meslek Danışmanlığı Faaliyetleri........................................................................................
XII. BÖLÜM: GENEL ÇALIŞMALAR (Coğrafi Bölgelere Göre ve Kalkınmada Öncelikli İllere Göre)...............
Tablo 42. 2004 Yılında Marmara Bölgesindeki İllerde Kurumumuz Çalışmaları (Mesleklere Göre)............
Tablo 43. 2004 Yılında Ege Bölgesindeki İllerde Kurumumuz Çalışmaları (Mesleklere Göre).................
Tablo 44. 2004 Yılında Akdeniz Bölgesindeki İllerde Kurumumuz Çalışmaları (Mesleklere Göre)......
Tablo 45. 2004 Yılında İç Anadolu Bölgesindeki İllerde Kurumumuz Çalışmaları (Mesleklere Göre)..........
Tablo 46. 2004 Yılında Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki İllerde Kurumumuz Çalışmaları
(Mesleklere Göre) ..................................................................................................................................................................................................................
Tablo 47. 2004 Yılında Doğu Anadolu Bölgesindeki İllerde Kurumumuz Çalışmaları
(Mesleklere Göre) ..................................................................................................................................................................................................................
Tablo 48. 2004 Yılında Karadeniz Bölgesindeki İllerde Kurumumuz Çalışmaları(Mesleklere Göre)............
Tablo 49. 2004 Yılında Kalkınmada Öncelikli İllere Göre Kurumumuz Çalışmaları (Mesleklere Göre)......
Tablo 50. 2004 Yılında Kalkınmada 1 .Derecede Öncelikli İllere Göre Kurumumuz Çalışmaları
(Mesleklere Göre) ..................................................................................................................................................................................................................
Tablo 51. 2004 Yılında Kalkınmada 2.Derecede Öncelikli İllere Göre Kurumumuz Çalışmaları
(Mesleklere Göre) ..................................................................................................................................................................................................................
Tablo 52. 2004 Yılında Güneydoğu Anadolu Projesine (GAP) Dahil İllerdeki Kurumumuz
Çalışmaları (Mesleklere Göre) ........................................................................................................................................................................
Tablo 53. 2004 Yılı Coğrafi Bölgelere Göre Kurumumuz Genel Çalışmaları(İllere Göre)..............................
Tablo 54.2004 Yılında Kalkınmada Öncelikli Yörelere ve Güneydoğu Anadolu Projesine Dahil
İllere Göre Kurumumuz Çalışmaları........................................................................................................................................................................
Tablo 55. 2004 Yılında Tensikata Tabi Olanlar (Ekonomik Faaliyetlere Göre)......................................................
Tablo 56. 2004 Yılında Tarım Dışı Özel Sektöre Yapılan İşe Yerleştirmeler
(Ekonomik Faaliyetlere Göre)....................................................................................................................................................................................
Tablo 57. 2004 Yılında Sanayi ve Hizmet Sektörlerinde Özel Sektöre Yapılan İşe Yerleştirmeler......
Tablo 58. Kurumumuzun Kuruluşundan Bu Güne Kadar Genel Faaliyetleri (1946-2004)..............................
Teşkilat Şeması