Faaliyet Raporu 2004

Book : Faaliyet Raporu 2004

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

Published Date : 2005

Publisher : T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu

Language : Turkish

Document Type : Report

Book No : 4792

INDEX

İÇiNDEKJLER
Birinci Boliim
turkiye iŞgucu piyasasinin genel gorunumu
i- demografik yapi
11-iSGUCUDURUMU..
111- istihdam yapisi.. iv-issizlik.................
ikinci Boliim i§KUR'UN IDARi YAPISI
i-hukukiyapi......................
ii- kurumun organlari...
A- Genel Kurul.............
B- Yonetim Kurulu.......
C- Genel Mudurluk......
D- il istihdam Kurullan.
UÇÜNCÜ BÖLÜM i§KUR'UN 2004 YILI FAALİYETLERl"
i- isgucu piyasasi bilgi hizmetleri........................
A- isgucii Piyasasi izleme Calismalan....................
B- Otomasyon Calismalan......................................
C- Plan-Program Calismalan..................................
D- Basin-Yayin ve Tanitim Çalismalan...................
ii- aktif i§gucu programlari.................................
A- Meslek Arastirma, Gelistirme Calismalari..........
B-1şve Meslek Danismanligi Calismalan..............
C- Işgucu Yetistirme Kurslan..................................
D- Ozelleştirme Sosyal Destek Projesi (OSDP)......
E- isletmelerde Egitim Calismalan..........................
ii- istihdam hizmetleri..............................................
A- Ulusal istihdam Politikasi Belirleme Calismalan. B- Yerel istihdam Politikasi Belirleme Cahsmalari.. C- insangücu Planlamasina Yonelik Cahsmalar.....
D- Yurtigi ise Yerles.tirme Çalismalan..................................................................
1- Basvuru...............................................................................................
2- Açik lş..................................................................................................
3- Gonderme ve Takdim..........................................................................
4- ise Yerlestirme.....................................................................................
5- issizier.................................................................................................
E- Yurtdisi ise Yerlestirme Çalismalan.,..............................................................
F- Ozel istihdam Burolanna iliskin Çahsmalar.....................................................
IV-PASIF i§GUCU PROGRAMLAR!..............................................................................
A- issizlik Sigortasi..............................................................................................
B- llcret Garanti Fonu.........................................................................................
C- Kisa Çalisma Odenegi....................................................................................
D- Ozellestirme Kapsaminda Hizmet Akidleri Sona Erenlere Yonelik Çalismalar
v- avrupa istihdam stratejisine (ais) uyum qali§malari............................
VI- ULUSAL GOZLEMEVi ÇALIŞMALARI......................................................................
Vll-PROJELER..............................................................................................................
A-AB Aktif işgucu Programlan Projesi................................................................
B- Turkiye'de Yeniden Yapilanmaya Eslik Edecek Aktif Politikalar:
Kocaeli Pilot Projesi.............................................................................................
C- isgucu Piyasasi Analiz ve Tahmin Sisteminin Olusturulmasi Projesi...............
D- Bolgesel Duzeyde insan Kaynaklan Gelistirilmesi Projesi...............................
E- Bilisim Çiraklan Projesi...................................................................................
viii- kalite yonetim sistemi çalişmalari...........................................................
IX- PERSONEL DURUMU VE HIZMET-İÇİi EGiTiM ÇALIŞMALARI...............................
X- BUTÇE VE YATIRIM ÇALIŞMALARI.........................................................................
XI-MEVZUAT ÇALIŞMALARI.........................................................................................
A- Ulusal Mesleki Yeterlikler Kurumu Kanun Tasangi..........................................
B- Bakanlar Kurulu Kararlan................................................................................
C- Yonetmelikler..................................................................................................
D- Tebligler..........................................................................................................
Dorduncu Bolum iŞKUR'UN BiLANÇOSU
BiLANÇO VE AÇIKLAMALARl.......................................................................................
EKLER EK-1 i§KURTE§KiLAT?EMASl....................................................................................
I§KUR iPBH Dairesi Baskanligi, Arastirma ve Planlama §ube Mudurlugu tarafmdan ha; Tel: 434 29 64 431 21 80/320-343