Kamu Yönetimi Dünyası/ Sayı:21

Book : Kamu Yönetimi Dünyası/ Sayı:21

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Other

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1330-4960

Skin : 6-21

Period : 3 monthly

Published Date : Mart 2005

Publisher : Kamu Yönetimi Uzmanları Derneği

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 4782

INDEX

KAMU YbNETlMt DUNYASI / YIL: 6 / Sayi 21 / Ocak - Mart 2005
iÇindekiler

2
Bizden...
3
Kamu Reformu ve Demokratikle§me Faruk ATAAY
Egitim Hizmetinde Yerelle§me Okul Aile Isjetmeleri NurayE.KESKlN
12
Madencilik Sektoriinde Ta§oronla§tirma ve Ozelle§tirme
Yonetimi: Dodovans Esra Erglizeloglu KlLlM
17
Anayasamn 90. Maddesinde Yapilan Degi§iklik Sonrasmda
Devlet Memurlarma Verilen "Uyarma ve Kinama"
Cezalarma Yonelik Yargi Kisitlamasmin ulussararais.
Sozle§meler Baglaminda Incelenmesi
M. Onder TEKlN
21
SSK Ilac Masali
Dr. Mehmet ALTINOK
Dr.AliRizaOgER
25
Hollanda ile Uruguay; Su 6zelle§tirmelerine Son Verdiler Dr. A.AKDOGAN
28
tl ve llc.e Idare Kurallari Ne Yaparlar?