Kamu Yönetimi Dünyası/ Sayı:22

Book : Kamu Yönetimi Dünyası/ Sayı:22

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Other

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1330-4960

Skin : 6-22

Period : 3 monthly

Published Date : Haziran 2005

Publisher : Kamu Yönetimi Uzmanları Derneği

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 4781

INDEX

KAMU YONETlMt DUNYASI / Y1L: 6 / Sayi 22 / Nisan - Haziran 2005
iÇindekiler
Bizdcn...
Dernegimizin Olagan Gene! Kurulu Yapildi
Yeni Donem KAYUD Yonetim ve Denetim Organlar
Ozelle§tirme Doneminde Tekelle§me Egilimi:
Rekabet Kurulu Kararlarina Dayali Bir £bzumleme
Sonay BAYRAMOGLU
Diinya Bankasi Kredileri R.Gencay KARADEMlR
Diinya Bankasi Yerel Ydnetimler Reform Kredileri Sacide AKKOC
Sermayenin Tarima Bakiy: TUSlAD Tarim Raporu
Gokhan GUNAYDIN ■
Dogal Kaynaklar Yonetiminde Merkez(Den) Ka9(Irma)
Kuvveti: Yerellik Ayhan ORMANOGLU
Mahalli Idare Birlikleri Kanunu Deniz SAYIN
Birie^mi^ Milletlerih Finansal Kaynaklan Dilek BI^ER
IMF Niyet Mektuplan ve Standby Dtizenlemelerinin
Hukuksal Niteligi Uzerine Bir tnceleme
Kamil KARATEPE
Kitap Tanitimi
Ata'mn Genc,lige Hitabesi TtMl DUNYASI DERGtSt
UZMANLARI DERNEGl YAYINIDIR