İşveren Cilt:43/4-5-6

Book : İşveren Cilt:43/4-5-6

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1303-0418

Skin : 43/4-

Period : 3 monthly

Published Date : Mart 2005

Publisher : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 4776

INDEX

6 BAS.KANDAN - "TiSK, TUrkiye fan CaliS*" TUfiRUL KUDATGOBIUK 8 ANMA - "Sakip Sabanci'yi Birinci Otum YU< TUGRUL KUDATGOBILiK 10 EDiTORDEN "Kamksanmis Kelimeler!" BIJLENT P'iRLER 11 NELER OLUYOR TURKiYE 12 Yapisal Reformlar Alaninda Ongbrulen Duzenlemeler" DR, AHMET TIKTIK DPT MUSTES. AR1 18 ZOOM "20041ten 2( CENGIZ DELiBA5 CSGB CALISMA GENEL MUDURU 20 ZOOM "Verimlilik, insan ve Bilgi Paylajimi" HUSAMETTiN KAV TR-AB KIK ES BA§KANI 24 ZOOM "Yeni is Yasasi, 2005'ten Beklentiler" HASIP KURT ARCELIK A.$. ENDUSTRiYEL 28 ZOOM "Calisma Hayatmda Ge^mis ve Gelecek" PROF. DR. AU R1ZA BUYUKUSLU KiPLAS GENEL SEKRETI GOZUYLE "VergHerle ilgili Son Duzenlemeler ve 2005 Yilinda Yapilmasi Gerekenler" PROF. DR. ^OKRO KIZILO AKADEMISYEN GtizUYLE "Ekonomi Tlkinnda.,1" DOQ. DR. SAD1 UZUNOGLU EKONOMIST 38 GAZETECl GOZUYI Ekonomisi Risk, $ans, Firsatlar" ZLILFiKAR D06AN AK^AM GZT. EKONOMi YAZARl/NTV EKONOMl-POUTlKA YORU. GOZUYLE "Donum Moktasr. 2005" OKAN MUDERRiSOGLU SABAH GZT. ANKARA TEMSlLCi YARD1MCIS1 44 S Biz Variz. $ahap Kocatop^u" ZEYNEP TOKAT 50 HABERLER 58 SANAT "Renklerin Co§kusu-Mustafa Altinta?" iDi GUVENLiK YASA TASARILARI 64 ZOOM "Sosyal Giivenlik Reformu ve Devlet Katkisi" H. IBRAHiM QANAKCI H ZOOM "Sosyal GUvenlik Reformu" A. TUNCAY TEKSOZ CSGB SOSYAL GUVENLIK KURUWU BA5KANI JO ZOOM " Sigortasi Sureci" DR. S. HALUK OZSARI SA^LIK BAK. ESKI MaSTESAR YARDIMCISI 74 ZOOM "Sosyal GuvenlU Emeklilik Sistemi" DOC. DR. S. G1RAY VELiOGLU BES PLATFORMU BASKANI YAP1 KREDI EMEKLiLJK A.S. AKADEMISYEN GOZUYLE "Esnekligin Sosyal Guvenlik Boyutu" PROF. DR. A. NURHAN SURAL ODTU 11BF 80 Al "Primsiz Odemeler Kanunu'nun Getlrdikleri" PROF. DR. KADiR ARICI GAZ1 UNV. i'lBF iS HUKUKU VE SOSY
OGR. UYESi 83 AKADEMiSYEN GOZUYLE "Catidan Temele Sosyal Guvenlik Reformu" PROF. DR. ALi RIZA OKUR f ARKEOGEZ'I "Anadolunun En BUyiik Tapinagi Didim Apollon Tapmagi" BARBOROS GtJRCAY 90 AVRUPA AVRU Turkiye ve Sosyal Politika" DOC. DR. CEM KIL1C GAZl ONV. iiBF 94 HABERLER 97 TARiHTE BU AY 98 1ST I^VEREN SENDiKALAR! 102 YENi YAYINLAR