İşveren Cilt:44/10

Book : İşveren Cilt:44/10

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1303-0418

Period : monthly

Published Date : Temmuz 2005

Publisher : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 4773

INDEX

6 BASKANDAN - "Yil Ortasinda Ekonomik ve Sosyal GdrUnum" TUdRUL KUDATGOBiLIK 8 EDlTORDEN "isletmelerin Sosyal Sonrt BULENT PiRLER 9 NELER OL.UYOR TURKIYE 14 PERSPEKTiF 'Turkiye; Binyil Kalkinma Hedefleri" M. PINAR MERCAN 20 VI Bajesgioglu'ndan ifsizlik Sunumu 22 ZOOM "Sosyal Sorumluluk Bilinci" 24 ZOOM "isletmelerden Devletin Fonksiyonlanni Ostla Beklenmemeli" BRENT WILTON ULUSURARASI iSVERENLEft TESKJLATI (IOE) GENEL SEKRETER YARDIMCISI 28 ZOOM "islel Sosyal Sorumlulugu Gonullii Bir Etkinliktir" THERESE DE LIEDEKERKE AVRUPA ISVEREN KONFEDERASYONLARI BlRLifil (UNICE)SJ iSLER KOMITESi DiREKTOR JO ZOOM "Kurumsai Sosyal Sorumluluk Sirketlerin Yaranna..." JAKOP SIMONSEN BiRLESMiS MILLi tOrKIYE DAIMi TEMSJLCiSI 32 ZOOM "Koç Toplulugu'nun Toptumun Geiisimi I^in Yuruttiigu Faatiyetlerin ^atisini Vakifian Olu^tuJ NESLiHAN TOZGE KOC HOLDiNG A.?. iNSAN KAYNAKLARI MLJDOrO 34 200M "Sirketlerin Basansi Sosyal Sorumluluk KavrJ dl?UlUyor" SIDIKA ERESTiN UNiLEVER KAYNAKLARI MUDOrU JJ ZOOM "Sirketin Kurucusu Henri Nestte'nin Amaci Bebek OliiiJ Cozum Bulmakti" SERHAT ORAN NESTLE TORKiYE YDNETiM KURULU OYESI VE KURUMSAL iLiSKiLER DJREKTOrO 40 ZOOM "ijletnJ Sosyal Sorumlulugu" HIVREN OZKOL KIRALi TISK DIS iLiSKILER UZMAN YARDIMCISI 44 ZOOM "Sosyal Sorumlulugun S Uzere!" SALiM KADIBESEGiL STRATEJIK ILETiSiM DANISMANI ORSA STRATEJiK (LETiSIM DANISMANLlfil 46 AKADEMlSYEN Go "ijtetmelerin Toplumsal Sorumlulugu: Geiisimi ve Gelecegine iliskin Bazi Gozlemler" PROF. DR. UMiT BERKMAN BiLKENT UNiVER iSLETME BOlOMLJ ScSRETiM GOREVLISi 49 GAZETECi GOZUYLE "istikrar ve iktidar" OKAN MODERRISOdLU SABAH GAZETESi tK TEMSiLCi YARDIMCISI 52 SANAT "Yigit Ozgiir" ZEYNEP TOKAT 60 JNSAN DIYE DiYE "Katkiya i?ten Bir Davet..." DR. SEMAti MAY DANISMANLIK 62 sOYLESi "Dogm isle Dogru insani Ejlestiriyoruz..." Adecco Turkiye Baskani: Livio Manzini YOCEL MEWi HABERLER 74 ROPORTAJ "Doga Bitkisel Urunler San. ve Tic. A.S. Yonetim Kurulu Baskani Dr. Feryal Menemenli" ZEYNEP TOKAf ANALIZ %alisan Emeklilerin Kidem Tazminati (Karar incelemesi)" PROF. DR. TANKUT CENTEL JSTANBUL HUKUK FAKULTESM 83 TARiHTE BU AY 84 ARKEOGEZi "Bulutlann Oikesi Nasuh Mahruki'yle Hayallerinin Pesinde, Kuzey Hindistan" ZEYNEPT| 92 AVRUPA AVRUPA 98 ISTATiSTJK 100 YENi YAYINLAR