İşveren Cilt:44/1

Book : İşveren Cilt:44/1

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1303-0418

Skin : 44/1

Period : monthly

Published Date : Ekim 2005

Publisher : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 4772

INDEX

6 BA$KANDAN - "Muzakere Siireci ve Bize Diijen Gbrevler" TUGRUL KUDATGOBiUK 8 EDiTORDEN "Riicunun Riicusunun Riicu PiRLER 9 NELER OLUYOR TURKJYE 14 iKTJBAS "21. Yuzyili Okumaya Calismak l-ll-ill" CONEYT ULSEVER, 7 "AB'de Tayit Vergileri Tiiri 1/10'u Kadar" SQKRU KIZILOT (8 PERSPEKTJF "Ate§li Silahlar Kanunu ve Silah Teroruniin Onlenmesi" DR. ERSAN OZ Pi UNiVERSiTESi NBF MAUYE BOLUMU H ZOOM "Uzun Ince Yolda Onemli Mesafe" TiSK GO'RUSU 26 ZOOM "Daha Yapilmasi Gerej Var" PIERRE MIREL AVRUPA KOMiSYONU GENJSLEME GENEL MUDURLUGU ADAY ULKELER DAJRESi DJREKTORU 28 ZOOM "Kuan Miizareke Suredne Hi$ Hazir DegilizP ERKAN MUMCU ANAVATAN PARTiSi GENEL BASKANI 31 ZOOM "TUrkiye Uyelik MLizakerel SUrede Tamamlayabilir" DYP GENEL BASKANI MEHMET AGAR 34 ZOOM "Muzakere Surec? Mayin Tartasi Gibi" CHP GENEL BASKANll ONUR OYMEN 37 ZOOM "Bruksel Turkiye'nin ikinci Ba$kenti Olacaktir" TiSK DIS iLiSKiLER KOMiSYONU UYESi SEDAT ALOGLUl "AB Muzakere surecinde Sivil Toplum ve TOBB" M. RiFAT HiSARCIKLIOGLU TO8B YONETiM KURULU BASKANI 42 ZOOM "AvrupaSiif ve TURK-i5" SAUH KILIC TURK-IS. GENEL BA§KANI 44 ZOOM "Muzakere Surecinde fa^ma Hayatinin Aktorferi Sosyal Partner) Atmali" SALiM USLU HAK-iS KONFEDERASYONU GENEL BASKANI 4^ ZOOM "MUzakere Surecinde Aktif Rol Oynayacagiz" SULEYW DISK GENEL BA§KANI 4^ ZOOM 'TESK, Uyelerini Bu Siirece Hazirlamak ve Bilgilendirmek Gorevinin BiHncindedir" DERVI5 GuJ BASKANI 50 "Avrupa Birligi ile Muzakere SUrecinde Sivil Toplum Kurulujlanmn ve TUrkiye Ziraat Odalan Birligi'nin BAYRAKTAR TZOB YdNETJM KURULU BASKANI 53 ZOOM "Muzakere Siireci ve I? Dunyasi" DAVUT O'KUTCU IKV YONETiM KURUj 53 ZOOM "fok Boyutlu Stratejiler BeLirlenmeli" DR. OMER BOLAT MUSiAD GENEL BASKANI 54 ZOOM "iyf Egitimli ve Aktif Turkf Ulkeleri Mercilerinde Temsil Etmeye Devam Edecegiz" MELTEM KURTSAN KAGiDER YONETiM KURULU BASKANI 55 ZOOM "l( Dogru" PROF. DR. HALUK GUNUGUR TURKiYE-AB DERNEGi BASKANI 5^ SdYLESi "Anadolu Grubu icra Kurulu Ba^kani Tunca] MUHARREM RAHTE 60 ZOOM "Avrupa Biriigi'nin Yeni Sosyal Gundemi ve TiJrkiye'yi BeWeyen Hedefler" TUBA BURCU SENELTiSK^ EfiiTiM VE DIS iLiSKiLER UZMAN YARDIMCISI 66 "TUrkiye AB'yi, AB Tiirkiye'yi TaniyorMu?" SALiM KADIBESEGJL STRATEJI DANISMANI ORSA STRATEJJK iLETisiM DANISMANLlfif 68 GAZETECi GOZUYLE "Farkinda Misimz? AB Muzakereleri Ba^ladi Bilj SAGLAM 72 SANAT "Prensibim Avant-Garde Olmaki Ozdemir Aftan" ZEYNEP TOKAT/MUHARREM RAHTE 7^ iNSAN DIYE DJY ve Adimlanyla: INVESTORS IN PEOPLE" DR. SEMA 6Z£ER MAY DANI^MANLIK 80 HABERLER 91 TARiHTE BU AY 92 ROPORTAJ "MNS[ Ltd. $irketi Genel Muduru Mehmet Suhubi" ZEYNEP TOKAT/MUHARREM RAHTE 9& ANALiZ "Nano-Olcek Dunyasi" PROF. KAYA ESKiSEHiR-OSMANGAZi UNiVERSiTESi, TEKNOLOJi ARASTIRMA MERKEZi (TEKAM) MUDURU 98 ANALIZ "BiyoteknolojiAl] Geli^meler" YUSUF OGUZHAN ARTAN RENSSELAER POLYTECHNIC ENSTITUSi iO2 MOZAiK "Prof. Dr. Kenan Tuncomag'in SiirJ iSMAiL BAYER 104 ARKEOGEZi "Silifkede Gizli Tarih: UZUNCABURC" MUTLU GUNHAN OZCAN 108 AVRUPA AVRUPA 112 iSTATiSTIK "4 V