İşveren Cilt:43/11

Book : İşveren Cilt:43/11

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1303-0418

Skin : 43-11

Period : monthly

Published Date : Ağustos 2005

Publisher : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 4769

INDEX

O BASKANDAN - "Ulusal istihdam Stratejisi Gerekli!" TUGRUL KUDATGOBiliK b EDiTORDEN "Miizakere Siireci veSoJ BULENT PiRLER 9 NELER OLUYOR TURKIYE 14 PERSPEKTiF "OECD 2005 Tanm Raporu Ger^egi Yansitiyor Mu?" PROF, j
ortac gazi universitesi iktisadi ve idari bilimler fakultesi, maliye bolumu/ars. gor. eren caskurlu gazi universi
ve iDARi BiLiMLER FAKULTESi, MALiYE BOLiJMU 18 ZOOM "Artan istihdam Kayitdisinda" TJSK GORUSU 22 ZOOM "issizf Kusur Degil, Toplumsal ve Cozumu Zor Bir Sorundur" MURAT BASESGiOGLU CALISMA ve SOSYAL GUVENLiK BAKANI 26 ZOOM' Sayisinda Yihn ikinci Yansmda Yuzde 1O'tuk Bir Art]s Hesaphyoruz" BULENT ECZACIBASI ECZACIBASI HOLDINGS KURULU BASKANI 28 ZOOM "Dunyada ve Turkiye'de issizlik" GULAY ASLANTEPE ILO TURK1YE TEMSiLCiSi 31 ZOOM "Ekonoi istihdam Artisi lie Birlikte Gitmeli" NAMIK ATA iSKUR GENEL MUDUR VEKJU 35 ZOOM "DIE, Daha Aynntili Veri Derlemesinirj Moduler Anketler Uygulamayi Plantamaktadir" DOC. DR. OMER DEMiR T.C. BASBAKANLIK DEVLET iSTATiSTIK ENSTiTUSJE ZOOM "TUrkiyemizin Oncelikli Meselesi i?sizlik ve istihdam" SELCUK MARUFLU KADJR HAS UNiVERSlTESi MUTEVELU HE GIDA SANAYii iSVERENLERi SENDiKASI GENEL SEKRETERi 4° ZOOM "insan Kaynaklan Bilan^olan Nasil Etkiliyor?" SALiMI STRATEJIK iLETiSiM DANISMANI ORSA STRATEJiK iLETiSiM DANISMANLIG! 42 ZOOM "Sizce istihdam Ger^ekten Artma^ ANKARA, ANTALYA, BURSA, ISTANBUL, KAYSERi, KOCAELi ORGANiZE SANAYi BOLGESi YONETJM KURULU BASKANURI 5° GOZUYLE "Yuksek Isgucu Maliyetleri issizligi Artinci Etki Yaparken, Kayitdisiligi da Destekliyor" PROF. DR. SEYFETTiN GURSEK UNiVERSiTESi REKTOR YARDIMCISI/iKTiSAT BOLiJM BASKANI 53 AKADEMiSYEN GOZUYLE "Issizligin Dinamikleri" PROF| FARUK COLAK MUGLA UNiVERSiTESi iKTJSADi ve JDARl BJLJMLER FAKULTESi DEKANI 58 SANAT "Can Atilla: Muzigi M ZEYNEP TOKAT 64 INSAN DiYE DiYE "insana Yatinm Ama Nasil Bir Yatinm?" DR. SEMA 6ZCER MAY DANISMANLIKi "TUGiAD Baskam Murat Sarayli: Her Birimiz inisiyatif Almak Zorundayiz..." S. CEM PISKiN 74 HABERLER 75 TARiHTEi ROPORTAJ "T, Cam, Cimento ve Toprak Sanayii isverenleri Sendikasi Ydnetim Kurulu Baskan Vekili Dr. Riistu BozkJ PiSKiN 82 MOZAiK "Prof. Dr. Nuri Celik ve 17. Basidaki is Hukuku" iSMAiL BAYER 84 ARKEOGEZi "Gb'kyiJzUne Yakin Ker Hazinesi SANTA" MURAT TASKIN 02 AVRUPA AVRUPA 06 iSTATJSTJK 08 YENl YAYINLAR