Kamu-İş

Book : Kamu-İş

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1303-4995

Skin : 3-3

Period : 3 monthly

Published Date : Ocak 1994

Publisher : Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası

Document Type : Periodical

Book No : 4720

INDEX

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ
Prof. Dr. Kâmil TURAN
Küreselleşen Çağımız ve Çalışma Hayatı
Doç. Dr. Nizamettin AKTAY
Alt İşveren Kurumu ve Hukukumuzda Doğan Sorunlar
Doç. Dr. Yusuf ALPER
Süper Emekliliğe Nokta Koyarken: Yanlışlar ve Etkileri
Dr. İlknur KILKIŞ
Tanmda Ücretle Çalışanların Çalışma Sorunları: Tanm İş Yasa-sı'nın Eksikliği
Arş, Gör. Ercan AKYİĞİT
Sendika İşyeri Temsilciliği İşyerindeki İşçi Sayısına Endeksli midir?.
Arş. Gör, Tekin AKGEYlK
Sendika-Siyaset İlişkisi (Karşılaştırmalı Modeller Açısından)
Abdullah KAHRAMAN
Türk iş Hukukunda Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışmalar
KARAR İNCELEMESİ Arş. Gör. Ercan AKYİĞİT
İadeye Rağmen İşe Başlamayan Temsilciye Ödenmeyen Şey Tazminat mıdır?
İSTATİSTİK
KAMU-İŞ 1992 Yılı Çalışma İstatistikleri