SBF Dergisi

Book : SBF Dergisi

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

ISSN : 0378-2921

Skin : 59-4

Period : 3 monthly

Published Date : Aralık 2004

Publisher : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Document Type : Periodical

Book No : 4711

INDEX

İÇİNDEKİLER / CONTENTS
Kemal Baş
Evaluating and Comparing the Process of Development in Egypt and Turkey /
Mısır ve Türkiye'de Kalkınma Sürecinin Karşılıklı Olarak Değerlendirilmesi
Sıdıka Başçı - Yasemin Keskin Benli
Yapısal Değişimin Etkileri ve İMKB'de Bir Uygulama / Ejfects of Structural
Change and an Application on istanbul Stock Exchange
Özhan Çetinkaya
Türkiye'deki Belediyelerin Nüfus Büyüklüğüne Göre Harcama ve Gelir Yapılarının İncelenmesi ve Bu Yapının Etkin Kaynak Kullanımı Açısından Değerlendirilmesi / Investigation of Expenditure and Revenue Structure According to Population Size of Municipality in Turkey, and Evaluation of This Structure in Terms ofEffective Resource Using
Selin Esen
Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi / The Committee of the Regions of the European Union
Şule Anlar Güneş
Uluslararası Toplumun Ortak Değerleri Sorunu, Çevrenin Korunması ve Jus Cogens Doktrini / The Problematique of Common Values of International Community, Protection of the Environment and Jus Cogens Doctrine
Filiz Kardam - Gülay Toksöz
Gender Based Discrimination at Work in Turkey: A Cross-Sectoral Overview
^ / Türkiye'de Çalışma Yaşamında Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık: Sektörler Arası Bir Karşılaştırma
Müge Ersoy Kart
Pozitif Yanılsama ve Psikolojik Sağlık / Positive Illusion and Psychological Health
Yusuf Şahin
Etik Ama Otoriter Bir Kavram: "Kültürel Taşıma Kapasitesi" / An Ethical but Authoritarian Concept: "Cultural Carrying Capacity"
Aydın Ulucan - Mehmet Eryiğit
Hava Taşımacılığı Planlamasında Yöneylem Araştırması Modellerinin Kullanımı / An Application of the Operations Research Methods in Aidine Flight
Operations Planning
_ .„ Kronik/ Chronicle Devrim Aydın
Kitap İncelemesi / Book Review