1974-1975 Nüfus Araştırmasındaki Ölümlerle İlgili Verilerin Değerlendirilmesi

Kitap : 1974-1975 Nüfus Araştırmasındaki Ölümlerle İlgili Verilerin Değerlendirilmesi

Yazar : * Samira Yener

Dil : Türkçe

Bölüm : Nüfusbilim

Yayın Yeri : Ankara

Yayın Tarihi : 1981

Yayıncı : T.C.Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Orijinal Dil : Türkçe

Tür : Tez

Kitap No : 4425

İÇİNDEKİLER

1. GİRİŞ
1.1. Dünyada Ölüm İstatistiklerinin Tarihçesi
1.2. Ülkemizdeki Ölüm İstatistiklerinin Tarihçesi
1.3. Ölümlere İlişkin Verileri Elde Etme Yöntemleri ve Veri Kaynakları
1.3.1. Kayıt Yöntemi
1.3.2. Sayım Yöntemi
1.3.3. Analitik Yöntemler
1.4. Ülkemizde Mevcut Veri Kaynaklarının Ölüm İstatistikleri Yönünden İrdelenmesi
1.4.1. İl ve İlçe Merkezlerinde Derlenen Ölüm İstatistikleri
1.4.2. Sosyalizasyon Bölgelerinden Derlenen Ölüm İstatistikleri
1.4.3. Nüfus Sayımlarından Yararlanılarak Elde Edilen Ölümlere İlişkin Dolaylı Tahminler
1.4.4. Alan Araştırmaları
1.5. Ölüm İstatistiklerinin Kullanılma Alanları
1.5.1. Çocuk Ölümleri İle İlgili Önemli İstatistikler ve Göstergeler
1.5.2. Ana Sağlığı Düzeyinin Ölçülmesinde Kullanılan Göstergeler
1.5.3. Yaşam Umudu Değerleri
1.5.4. Özel Ölüm Hızları
1.5.5. Ölüm Nedenlerine İlişkin İstatistikler ve Göstergeler
2. ÇALIŞMANIN AMACI VE 1974 TÜRKİYE NÜFUSU ARAŞTIRMASI