1965-1970 Döneminde İller arası göçler ve göçedenlerin nitelikleri

Kitap : 1965-1970 Döneminde İller arası göçler ve göçedenlerin nitelikleri

Yazar : * Samira Yener

Dil : Türkçe

Bölüm : Nüfusbilim

Yayın Yeri : Ankara

Yayın Tarihi : Nisan 1977

Yayıncı : T.C.Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı

Orijinal Dil : Türkçe

Tür : Kitap

Kitap No : 4397

İÇİNDEKİLER

I. Giriş
II, Araştırmanın Amacı.........................
III. Yöntem ......................................
IV. Net Göçler..................................
A. Göç Alan ve Veren iller................
V. Göç Eden Nüfusun Nitelikleri ................
A. Yöntem .................................
B. Yaş ve Cinsiyet Yapısı ..............
C. Eğitim Durumu ..........................
D. Ekonomik Nitelikler ....................
1. İşgücüne Katılma Oranları.........
2. İktisadi Faaliyet Kollarına
göre Dağılımı......................
3. Göç edenlerin Mesleklere Göre Dağılımı..........................
4. Meslekteki Mevkine Göre Göç Eden lerin Dağılımı ...................,
5. Göç Eden Kadın Nüfuaun Doğurganlık Durumu ......................... .
VI. SONUÇ ......................................
YARARLANILAN KAYNAKLAR .....................