1965-1970 Döneminde İller arası göçler ve göçedenlerin nitelikleri

Book : 1965-1970 Döneminde İller arası göçler ve göçedenlerin nitelikleri

Author : * Samira Yener

Language : Turkish

Episode : Population

Publishing Location : Ankara

Published Date : Nisan 1977

Publisher : T.C.Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 4397

INDEX

I. Giriş
II, Araştırmanın Amacı.........................
III. Yöntem ......................................
IV. Net Göçler..................................
A. Göç Alan ve Veren iller................
V. Göç Eden Nüfusun Nitelikleri ................
A. Yöntem .................................
B. Yaş ve Cinsiyet Yapısı ..............
C. Eğitim Durumu ..........................
D. Ekonomik Nitelikler ....................
1. İşgücüne Katılma Oranları.........
2. İktisadi Faaliyet Kollarına
göre Dağılımı......................
3. Göç edenlerin Mesleklere Göre Dağılımı..........................
4. Meslekteki Mevkine Göre Göç Eden lerin Dağılımı ...................,
5. Göç Eden Kadın Nüfuaun Doğurganlık Durumu ......................... .
VI. SONUÇ ......................................
YARARLANILAN KAYNAKLAR .....................