9 Mayıs Avrupa Birliği'nin Genişlemesi Paneli

Book : 9 Mayıs Avrupa Birliği'nin Genişlemesi Paneli

Author : * Kaya Uysal

Language : Turkish

Episode : European Union

Publishing Location : Ankara

ISBN : 975-482-664-1

Published Date : Mayıs 2004

Publisher : Ankara Üniversitesi Basımevi

Document Type : Booklet

Book No : 4332

INDEX


İÇİNDEKİLER
Açılış Konuşmaları:
Yrd.Doç.Dr. Nail ALKAN, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi, ATAUM Müdürü...............................................................
Ramazan ARSLAN, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Öğretim Üyesi, Rektör Yardımcısı..............................................................
Panel Konuşmaları:
Birinci Oturum
Prof.Dr. Ali BOZER, Başbakan Eski Yardımcısı,
Dışişleri Eski Bakanı, Panel Yöneticisi.......................................................
Andrzej ANANİRS, Polonya Büyük Elçisi, Panelist..................................
Prof.Dr. Ali BOZER, Panel Yöneticisi.......................................................
Tunay İNCE, T.C. Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, Genel Sekreter Yardımcısı, Panelist.............................................................
Prof.Dr. Ali BOZER, Panel Yöneticisi........................................................
Doç.Dr. Nuri YURDUSEV, ODTÜ Öğretim Üyesi, Panelist.....................
Prof.Dr. Ali BOZER, Panel Yöneticisi........................................................
İkinci Oturum
Prof.Dr.Ömer BOZKURT, TODAİE Öğretim Üyesi, Panel Yöneticisi.....
Gabor Zsolt SZALA Y, Macaristan Büyükelçisi, Panelist............................
Prof.Dr. Ömer BOZKURT, Panel Yöneticisi..............................................
Yrd.Doç.Dr. Sevilay KAHRAMAN, ODTÜ Öğretim Üyesi, Panelist.........
Prof.Dr. Ömer BOZKURT, Panel Yöneticisi..............................................
Lucio LEANTE, İtalyan ANSA Ajansı Gazeteci, Panelist..........................