2004 Avrupa Yılı

Book : 2004 Avrupa Yılı

Author : * M.Nail Alkan * Fatma Serbest * Erhan Akdemir

Language : Turkish

Episode : European Union

Publishing Location : Ankara

Published Date : 2004

Publisher : Ankara Üniversitesi Basımevi

Document Type : Booklet

Book No : 4327

INDEX


İÇİNDEKİLER
AVRUPA BİRLİĞİ
Roma Antlaşması
Schengen Anlaşması
Euro
Topluluk Müktesebatı
Birincil Mevzuat
İkincil Mevzuat
Avrupa Birliği'nin Genişlemesi
Avrupa Birliği'nin Son Genişleme Süreci
Kopenhag Kriterleri
Siyasi Kriterler
Ekonomik Kriterler
Topluluk Müktesebatının Kabulü
Adaylık Süreci
Ortaklık Anlaşmaları
İlerleme Raporları
Katılım Ortaklıkları
Ulusal Program
Katılım Öncesi Yardım
Analitik İnceleme-Screening
Eşleştirme-Tvvinning
Müzakerelerin Yürütülme Usulleri
Müzakere Edilen Konu Başlıkları
Katılım Müzakerelerinin Amacı
Katılım Müzakerelerinin Yürütülme Usulü
Avrupa Komisyonu Genel Müdürlükleri
Avrupa Parlamentosu
Avrupa Parlamentosunda Yer alan Siyasi Gruplar Avrupa Parlamentosunda Üye Ülkelerin Sandalye Sayısı
Eurobarometre
AVRUPA BİRLİĞİ-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ
Ankara Anlaşması
Gümrük Birliği
Üyelik-Öncesi Strateji AB Helsinki Zirvesi Sonrası Türkiye-AB İlişkileri
Katılım Ortaklığı Belgesi
Ulusal Program
İ lerleme Raporu
Ortaklık Konseyi ve Görevleri
Ortaklık Komitesi ve Görevleri
Karma Parlamento Komisyonu ve Görevleri
Türkiye Karma İstişare Komitesi ve Görevleri
Gümrük Birliği Ortaklık Komitesi ve Görevleri
AB'nin Türkiye'ye Mali Yardımı
Türkiye'nin Kullanımına Açık AB Fonları
AB'nin Mali Yardımların Dağıtılmasından Sorumlu Taraflar
AB Tarafından Fon Sağlanan Bazı Proje Örnekleri
Türkiye'ye Açık Avrupa Topluluğu Programları
ADRES VE REFERANSLAR