Mercek

Book : Mercek

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : İSTANBUL

ISSN : 1300-8625

Skin : 9/35

Period : 3 monthly

Published Date : Temmuz 2004

Publisher : Mess (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası)

Document Type : Periodical

Book No : 4311

INDEX


İÇİNDEKİLER

Yeni İş Kanunu ve Değerlendirilmesi
Murat BAŞESGİOĞLU............................
Üçlü Danışma Kurulu'nun İlk Toplantısı ve Beklentilerimiz Refik BAYDUR.................................
2821 Sayılı Sendikalar Kanunu'nda
Değişiklikler Öngören Taslak Hakkında Bazı Düşünceler
Prof. Dr. Metin KUTAL ...........................
MESS'ten Türk Sanayine Yeni Bir Hizmet
Tuğrul KUDATGOBİLİK...........................
4857 Sayılı Kanuna Bakış Açısı Nasıl Olmalı?
Salih KILIÇ....................................
Yeniİş Yasası ve Görevlerimiz
M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU........................
92. Uluslararası Çalışma Konferansı'nın Ardından
Prof. Dr. Tankut CENTEL .........................
Yeni İş Kanunu'na Yönelik Görüşler
Hüsamettin KAVİ ...............................
Geleceğin Bilgi İşçileri Sayısal Uçurumda
Yrd. Doç. Dr. Verda CANBEY ÖZGÜLER...............
Yeni Avrupa Parlamentosu ve Türkiye
Dr. Bahadır KALEAĞASI..........................
Örgüt İçindeki Sapkın Davranışlar ve Üretim Karşıtı Davranışlar Prof. Dr. Enver ÖZKALP..........................
Yeni İş Yasası'nı Uygulamada Değerlendirmek için Koşullar Yeterli mi? Ömer BENOKAN................................
Mesleki Eğitimde İşletmelerin ve Eğitim Kurumlarının Yaşadığı
Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Hasip KURT ...................................
Bölgesel Kalkınma Politikası Aracı Olarak Girişimcilik
Yrd. Doç. Dr. Arif ÖZSAĞIR........................
İş Kanunu'nun Tarafları Neden Yeniliklere Uyum Sağlamalı ve İşyeri Hekimliğinin insan Hakkı Açısından Değerlendirilmesi Prof. Dr. Berin ERGİN............................
Çalışma Süreleri Yönergesi'nde Son Gelişmeler
Av. Şeyda AKTEKİN..............................
Ekonomiyi Önümüzdeki Dönemde Etkileyecek Olası Gelişmeler Doç. Dr. Sadi UZUNOĞLU.........................
Nisan Sendromları'ndan Haziran Beklentisi'ne
İsmail BAYER..................................
Asgari Ücret
Av. Mesut ULUSOY
21. Yüzyıl'ın Üretim Felsefesi: Çevik Üretim
Dr. Hilmi YÜKSEL
Kariyer Yönetiminde Özel Bir Grup: Yönetici Kadınlar ve Eşleri Yrd. Doç. Dr. Ayşe YILDIZ ÖZSALMANLI