Birlik Yurttaşlığı-Acı İtiraf ve Türkler -Haklar Raporu -Hukuki Güvencesizlik-Sivil Uğraş

Book : Birlik Yurttaşlığı-Acı İtiraf ve Türkler -Haklar Raporu -Hukuki Güvencesizlik-Sivil Uğraş

Author : * Harun Gümrükçü

Language : Turkish

Episode : Turkish Immigration

Publishing Location : İstanbul

Skin : 9

Published Date : Ekim 1997

Publisher : Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.

Document Type : Book

Book No : 4224

INDEX


İçindekiler
İthaf-Teşekkür..
BÖLÜM I Özsözmü?....................................................
BÖLÜM II
1) Avrupa Birliği ve Avrupalı Türkler
Türkiye Avrupa'ca mı?..
Sayısal Analiz...................
Hukuksal Statü................
EK-1 Haklarınızı arayın.....................
EK-2 Bir hak daha kazanıldı.............
EK-3 Üniversitelilerin hukuk atağı..
EK-4 Türkler'e haksız sınırdışı.........
2) Almanya'da Yabancılar
Yabancı Düşmanlığının Gelişimi............................
Yabancı İşçi Talebinin Nedenleri...........................
Yabancı İşçi İstihdamının Gelişmesi.....................
Türk Hükümetlerinin Tavrı.....................................
Türkiye İmzaladığı Anlaşmalara Sahip Çıkmalı..
3) Çocuk vizesi ve Avrupa Hukuku
Karakaş'ın Mektubu ve SPD..
Lafontaine'nin Cevabı.
Sonuç Olarak............................
EK-1 Türkler barut fıçısı.. 4) Kadıman Kararı................................
A) Selma Kadıman: Gaspedilen Haklarını
Alabilmek İçin Uğraş Veren Bir Anadolu Kızı..ATA Enstitüsü'ne Teşekkürler.......................................
Anadolu insanın Sıcaklığı................................................
Akraba Evliliği....................................................................
Almanya Acı Vatan mı?...................................................
İzin ve sonun başlangıcı...................................................
Neden Bu Kavgaya Girdim?............................................
"Ailemi Çok Özlüyorum".................................................
"Birden Yıkıldım"..............................................................
"İlk Kez Ümitsizliğe Kapıldım"......................................
Köln'den İlhami Kurtuluş................................................
"Gece Kapıya Güm Güm Vuruluyor".............. ...........
"Sesim Çıktığınca Bağırmak Geldi içimden"...............
B) Kadıman Kararı'nın Yorumu....
EK-1 Türkler'in bir hakkı daha tanındı...................
EK-2 Yeni haklar doğdu.............................................
5) TIR Kaplanlarının Başarısı..............................................
Olayın Gelişimi.........................................................................
Sorunun Ortaya Çıkışı.............................................................
Bakanlık Ne İstiyor?................................................................
Hukuki Çözüm Yolları............................................................
Ortaklık Hukuku Ne Diyor?..................................................
Mümkün Olabilecek Çözüm Önerileri................................
EK-1 Nakliyeciler nefes aldı.................................
EK-2 Ortak strateji arayışı....................................
6) İnkar Edilen Haklarımız ve Partiler..........................................
Ulusal Yasaların Değişmesi Gerek.......................................
Göçmenlere Yakın(!) Partilere Düşen Görevler...............
EK1- Ozan Ceyhun'un Gümrükçü'ye cevabı EK-2 Yeşiller, Türkler'in haklarını öğreniyor EK-3 İnsanlarımız, danışıklı dövüş kurbanı......
7) Avrupalıların da Hakları Çiğneniyor......................................
Türk-Alman Evlilikleri...........................................................Almanlar için Ortaklık Hukuku.................................................
Türkiye'deki Tecrübeleri.............................................................
Türkiye'de Eğitim Sorunu...........................................................
Alman Gelinlerin Derneği............................................................
EK-1 SPD'den Türkiye'deki Almanlar'a destek..............
EK-2 Soru önergesinde Leyla Onur imzası.....................
8) Avrupa'nın İşine Gelmeyen Rapor..................................
A) 3.5 milyon Kişinin Hakları Gözardı Ediliyor.......................
Araştırmanın Metodu..............................................................
Araştırmanın Çıkış Tezleri.............................. .......................
Çözüm Önerisi...........................................................................
Neden Görev Bildik?................................................................
B) Değerlendirme ve Çözüm Önerileri.....................................
Uygulamadaki Eksiklikler.......................................................
Rapora Göre İşsizliğin Nedenleri..........................................
Muammele Eşitliğine Uymama..............................................
Düzenli İşgücü Piyasası Kavramı...........................................
Çözüm Önerileri........................................................................
EK-1 Hak Raporu gizleniyor.........................................
EK-2 Rapor derhal açıklansın.....................................
EK-3 Gümrükçü uyardı..................................................
EK-4 Hak Raporu için ilk adım.....................................
EK-5 Raporu açıklayın...................................................
EK-6 Ankara'nın acı itirafı............................................
EK-7 "Avrupa Komisyonu işini yapmıyor"...............
EK-8 Haklar Raporu'yla ilgili tepkiler.......................
- Almanya'daki Türk Vatandaşları Konseyi.
- Almanya Türk Öğrenci Dernekleri Birliği.
- Hamburg Türk Toplumu...............................
- Frankfurt Göçmenler Birliği.........................
- Prof. Dr. Hakkı Keskin...................................
- Turgut Yüksel..................................................
- Avrupa Türk İslam Birliği.............................
- Ozan Ceyhun...................................................
-19 Mayıs Türkiye Gençlik ve Halk Kültür
Merkezi, Lübeck............................................. - İlhami Kurtuluş...........................................
- Hollanda Türkiyeli Kadınlar Federasyor
- Amsterdam Türkiyeli Kadınlar Birliği.....
- Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonı
- Nebahat Pohlreich.......................................
- Reyhan Gündoğmuş...................................
EK-9 "Komisyon saptırıyor"...................................
EK-10 Tepkisiz kalmayın!..........................................
MEKTUP 1 - Gümrükçü'den Büyükelçi'ye...............
MEKTUP 2 - Gümrükçü'den Hürriyet'e..................
MEKTUP 3 - Avrupa Komisyonu'na örnek mektup
9) Biliyor muydunuz?
Sosyal Demokratlar da Böyle Yaparsa...................................
Almanya'daki Üniversiteler ve Türk Öğrenciler..................
Yabancılar Sorumluları Ne Yapar?.........................................
Türkiye'deki Almanlar ve Alman Hükümeti.........................
Haklarımızı Nasıl Öğrenebiliriz?..............................................
Güney-Kuzey Göçünde En Az Hak Verilen Toplum...........
Avukatlara Verilmek İstenen Yeni Haklar............................
"Avrupa Birleşik Devletleri"ne Giden Yolun Başlangıcı. Gözardı Edilen Yunanistan örneği.........................................
10) Sorular ve cevapları......................................................................
A) Yazılı Olarak Gelen Sorular ve Cevapları...............................
B) Telefonla Sorulan Sorular ve Cevaplan...................................
11) önemli Anlaşmaların İlgili Maddeleri.................................
A) Avrupa Ekonomik Topluluğu'nu kuran Roma Anlaşmasının işçilerin serbest dolaşımı ile ilgili maddeleri...............................................................................
B) Katma Protokol'ün ilgili maddeleri..................................
Ç) Ortaklık Konseyi'nin 1/80 sayılı kararının sosyal
konularla ilgili hükümlerinin İngilizce/Fransızca metinlerinden gayri resmi yapılan tercümesi.................