Umumi Hıfzıssıhha Kanunu Hakkında Belediye Başkanlıkları ve Sağlık Müdürlüklerinin Görüş ve Önerileri Üzerine Bir Araştırma

Book : Umumi Hıfzıssıhha Kanunu Hakkında Belediye Başkanlıkları ve Sağlık Müdürlüklerinin Görüş ve Önerileri Üzerine Bir Araştırma

Author : * B.Serdar Savaş * M.Hulki Uz

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : Ankara

Published Date : 1992

Publisher : T.C. Sağlık Bakanlığı

Document Type : Book

Book No : 4197

INDEX


İÇİNDEKİLER
ÖZET
GİRİŞ
GEREÇ VE YÖNTEM
BULGULAR
TARTIŞMA
SONUÇ
EKLER