Mercek

Book : Mercek

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : İstanbul

ISSN : 1300-8625

Skin : 34

Period : 3 monthly

Published Date : Nisan 2004

Publisher : Mess (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası)

Document Type : Periodical

Book No : 4093

INDEX


İÇİNDEKİLER

Yeni iş Kanunu'nda (4857) Öngörülen Tüzük ve Yönetmeliklere ilişkin Genel Bazı Gözlemler
Prof. Dr. Netin KUTAL .................................
Çalışma Hayatını Düzenleyen Kurallar Yol Gösterici Olmalıdır
Bülent PİRLER.......................................
iş Kanunu'nun Temel Felsefesi
Mustafa KUMLU.......................................
Yeni Bir Sosyal Diyalog Aracı Olarak 'Üçlü Danışma Kurulu': Genel Bir Değerlendirme
Prof. Dr. Toker DERELİ.................................
Yeni İş Kanunu'nun Getirdiği Başlıca Yeniliklerin Değerlendirilmesi
Faik ARSEVEN........................................
Sosyal Güvenlik Sistemimizin Geleceğinde Sigorta Primlerinin Rolü
Av. İ. Sancar BAYAZIT..................................
Çağdaşlık Mı Rekabet Mi?
Musa ÇAM...........................................
4958 Sayılı Kanun Sonrası Dönemde Sosyal Sigorta Uygulamaları
Prof. Dr. Yusuf ALPER .................................
Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği
Av. Ali Nafiz KONUK...................................
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
Erhan BATUR........................................
AB Perspektifinden Yeni İş Kanunu: Hoşgeldin "Bürokratik Esneklik!" "Yaşasın İş Güvencesi!" (Bakınız Madde Gerekçeleri)
Doç. Dr. Ali Rıza BÜYÜKUSLU............................
Mevzuattaki Gelişmeler
H. Ferudun TANKUT.............................
4857 Sayılı İş Yasası ve Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği ile Getirilen Düzenleme Işığında Yıllık Ücretli izin
Av. Bekir UZUN......................................
Özel istihdam Büroları
Dr. Necdet KENAR....................................
Çalışma Süreleri
Av. Ahmet BÖLÜKBAŞI ................................
İş Kanunumuz Gerçekten Değişti Mi?
Av. Derya KARADEMİR................................
4958 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Getirilen Değişiklikler
Prof. Dr. A. Can TUNCAY...............................
İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yeni Dönem
Av. Erten CILGA.....................................
4857 Sayılı Yasa'da işverenin Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru Çalıştırma Zorunluluğu
Doç. Dr. Gülsevil ALPAGUT
Yeni Sosyal Sigorta işlemleri Yönetmeliği l Mayıs 2004'te Yürürlüğe Giriyor
Av. Uygar TANRIÖVER ................................
Kurma izni ve işletme Belgesi Yönetmelik Taslağının Değerlendirilmesi
Akansel KOÇ.......................................
İş Kanunu'nun 78. Maddesi Gereğince Yayımlanan Yönetmeliklere Genel Bir
Melih GÜRSES......................................
Yasal Rehabilitasyona ihtiyacımız Var
Dilek KURT ........................................