Yurt Dışına Göç ve Sağlık

Book : Yurt Dışına Göç ve Sağlık

Language : Turkish

Episode : Turkish Immigration

Publishing Location : Ankara

Published Date : 1982

Publisher : Hacettepe Üniversitesi Toplum Hekimliği Enstitüsü

Document Type : Book

Book No : 4069

INDEX


iÇiNDEKiLER
YURT DIŞINA GÖÇ
Giriş...................................
Zamanımızdaki Göçün Nedenleri......
Göçün Özellikleri.................. ... .
Göçün Eriştiği Boyut......... .........
Yurt Dışında Türk işçileri............
Yurt Dışında Kadın ve Çocuklar
Göçün Önemi ve Geleceği............
GÖÇMEN AiLELERİN SAĞLIK SORUNLARI
Yurt Dışındaki İşçi Ailelerinin Sağlık Sorunları
İşe Giriş Muayeneleri........................
Tüberküloz....................................
Zührevî Hastalıklar......... ..................
Kronik Hastalıklar.............................
Barsak Parazitleri.............................
İş Kazaları......................................
Ruhsal Sorunlar............................
Beslenme......................................
Çocuk Bakımı.................................
Bebek Ölümleri................................
Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma .........
Çocuk izlemeleri ve Aşılar......... ...........
Sağlık Yönünden Dil Sorunu..................
Yurtta Kalan İşçi Yakınlarının Sorunları
Yurtta Kalan İşçi Eşleri.............
Yurtta Kalan Çocuklar...............
GÖÇMEN AİLELERİN SOSYAL SORUNLARI
Yurt Dışında çalışanların Sorunları
Fizik Çevre.....................
iklim........................
Büyük Şehirlerde Çalışma İş Yerleri..................
Konut ...........................
Yiyecekler......................
Sosyal Çevre
Göçmen İşçilere Karşı Tutum Göçmen İşçilerin Yaşayışı ... Dil..............................
Ekonomik Düzey ..................
Sosyal Güvenlik...............
Kadın ve Çocukların Sorunları
Yurtta Kalanların Sorunları Yurda Dönenlerin Sorunları
KAYNAKLAR