Yurt Dışına Göç ve Sağlık

Kitap : Yurt Dışına Göç ve Sağlık

Dil : Türkçe

Bölüm : Türk Dış Göçü

Yayın Yeri : Ankara

Yayın Tarihi : 1982

Yayıncı : Hacettepe Üniversitesi Toplum Hekimliği Enstitüsü

Tür : Kitap

Kitap No : 4069

İÇİNDEKİLER


iÇiNDEKiLER
YURT DIŞINA GÖÇ
Giriş...................................
Zamanımızdaki Göçün Nedenleri......
Göçün Özellikleri.................. ... .
Göçün Eriştiği Boyut......... .........
Yurt Dışında Türk işçileri............
Yurt Dışında Kadın ve Çocuklar
Göçün Önemi ve Geleceği............
GÖÇMEN AiLELERİN SAĞLIK SORUNLARI
Yurt Dışındaki İşçi Ailelerinin Sağlık Sorunları
İşe Giriş Muayeneleri........................
Tüberküloz....................................
Zührevî Hastalıklar......... ..................
Kronik Hastalıklar.............................
Barsak Parazitleri.............................
İş Kazaları......................................
Ruhsal Sorunlar............................
Beslenme......................................
Çocuk Bakımı.................................
Bebek Ölümleri................................
Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma .........
Çocuk izlemeleri ve Aşılar......... ...........
Sağlık Yönünden Dil Sorunu..................
Yurtta Kalan İşçi Yakınlarının Sorunları
Yurtta Kalan İşçi Eşleri.............
Yurtta Kalan Çocuklar...............
GÖÇMEN AİLELERİN SOSYAL SORUNLARI
Yurt Dışında çalışanların Sorunları
Fizik Çevre.....................
iklim........................
Büyük Şehirlerde Çalışma İş Yerleri..................
Konut ...........................
Yiyecekler......................
Sosyal Çevre
Göçmen İşçilere Karşı Tutum Göçmen İşçilerin Yaşayışı ... Dil..............................
Ekonomik Düzey ..................
Sosyal Güvenlik...............
Kadın ve Çocukların Sorunları
Yurtta Kalanların Sorunları Yurda Dönenlerin Sorunları
KAYNAKLAR