Toplum ve Hekim - Sayı:17

Book : Toplum ve Hekim - Sayı:17

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : Ankara

Period : monthly

Published Date : 1979

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Document Type : Periodical

Book No : 4024

INDEX

İÇİNDEKİLER :
. Söyleşi
. 1 Mayıs
. Türkiye'de Nüfus Planlamasına Yaklaşım
.TTB Merkez Konseyi Ana-ÇocukSağlığı Çalışma Grubu
. 1979 - Uluslararası Çocuk Yılı
Çeviri: Mustafa Arıcan
. Bitirirken
İstanbul Tıp Fakültesi 1973-79 Mezuniyet Komitesi
. Türkiye'de Mütatabbipler- Sosyalizasyon ve Tam Gün Yasası
Doç. Dr. Ahmet Celikkol
. İlk Basamak Sağlık Hizmeti Ne-
Çeviri: İnt. Dr. Emin S. Arısoy Stj. Dr. Özcan Gökçe
. Sağlık Sorunlarının Çözümlenmesinde Sistem Analizi Yöntemi
Dr. Dora Küçükyalçın
. Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesinde Eczacıların Değerlendirilmesi Ec. Neşe Boztok
Dr. Yürük Iğriboz
. Tütün İş Kolunda Çalışan Kadın işçilerin Sorunları
İzmir Tabip Odas İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Bürosu
. Normal Kan Basıncı ölçümü ile ilgili Bazı Hatalar
Dr. Çağatay Güler
. Kuduz Dr. Ferhat Kut
. Toplum ve Hekim'den Haberler