Türk-İş I.Bilimsel Danışma Toplantısı (Bilim Adamlarının Görüşleri)

Book : Türk-İş I.Bilimsel Danışma Toplantısı (Bilim Adamlarının Görüşleri)

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

Skin : 141

Published Date : Haziran 1982

Publisher : TÜRK-İŞ

Document Type : Book

Book No : 4017

INDEX


İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ
Genel Başkan Şevket Yılmaz'ın Açış Konuşması ......
Prof. Dr. Aydın Yalçın
Prof. Dr. Erdinç Tokgöz
Prof. Dr. Necdet Serin ...................................
Prof. Dr. Cahit Talaş ...... ..............................
Doç. Dr. Metin Kazancı...................................
Prof. Dr. Ahmet Beyarslan ..............................
Prof. Dr. Türkan Akyol.............................
Prof. Dr. Orhan Koksal...................................
Prof. Dr. Necmettin Erkan........................ ......
Doç. Dr. Türker Alkan ...... .............................
Doç. Dr. Hasan Köni...................................
Doç. Dr. Erdal Türkkan....................................
Doç. Dr, Ayhan Tan................................... .....
Prof. Dr. Fikret Sönmez........................... ...........
Prof. Dr. Rüçhan Işık...................................
Doç. Dr. Fatih Gümüş...................................
Doç. Dr. Seyfullah Edis...................................
Prof. Dr. Kamil Turan ..... ...... .......................
Genel Başkan Şevket Yılmaz'm Kapanış Konuşması