Özelleştirmeye Karşı KİT'leri ve Sosyal Devleti Korumak ve Geliştirmek

Book : Özelleştirmeye Karşı KİT'leri ve Sosyal Devleti Korumak ve Geliştirmek

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

Published Date : Aralık 1998

Publisher : TÜRK-İŞ

Document Type : Book

Book No : 3977

INDEX


İÇİNDEKİLER

BÖLÜM l :NASIL BİR EKONOMİDE ÖZELLEŞTİRME?.......
A) YATIRIM YAPMAYI UNUTMUŞ BİR KAMU KESİMİ...........................
B ) KAMU VEKİT YATIRIMLARININ AZALMASI .....................................
C ) DEVLETİN KÜÇÜLTÜLMESİ DEĞİL, BÜYÜTÜLMESİ
GEREKİYOR!..............................................................................................
BÖLÜM 2 : KİT'LERE VE ÖZELLEŞTİRMEYE
YÖNELİK İDDİALAR DOĞRU MU?.......................
A) KİT'LERİN EKONOMİDEKİ YERİ NE?., B ) KİT'LER BÜTÇEYE YÜK MÜ?...............
BÖLÜM 3 : NASIL BİR ÖZELLEŞTİRME UYGULAMASI?....
A ) GENEL ÖZELLİKLER...............................................................................
B ) ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARINDAN ÖRNEKLER......................
BÖLÜM 4 : TÜRK-İŞ TABAN VE TAVAN YÖNETİCİLERİ
EĞİLİM ARAŞTIRMASI..........................................
(ÖZELLEŞTİRMENİN SENDİKALAR AÇISINDAN EKONOMİK VE TOPLUMSAL ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI)
BÖLÜM 5 : SONUÇ:ÖZELLEŞTİRMEYE KARŞI ÇIKMAK SOSYAL DEVLETİ KORUMANIN ASGARİ KOŞULUDUR..............................................