Türkiye'de Ölümler ve Sebepleri

Book : Türkiye'de Ölümler ve Sebepleri

Author : * Samira Yener

Language : Turkish

Episode : Population

Publishing Location : Ankara

Published Date : Mart 1981

Publisher : T.C.Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)

Book No : 3797

INDEX


î Ç îND E K î I E R
I- Giriş........................ ............
II- ölümlere îlişkia istatistiklerin, Niteliği
III- Araştırmanın Amacı .......................
IV- Araştırmanın Yöntemi....................
A. Anket Sistemi
B. Kayıt Sistemi
C. örnekleme Plânı
V- Ölenlerin Cinsiyet ve Yaş Yapısı ............
Vl- Ölüm Nedenleri..............................
VII- Ölümlere Neden Olan Belli Başlı Hastalıklar.. VIII- Sonuç
KAYNAKLAR