Dünya Nüfus ve Kalkınma Konferansı Raporu (Özet)

Book : Dünya Nüfus ve Kalkınma Konferansı Raporu (Özet)

Language : Turkish

Episode : Population

Publishing Location : Ankara

Published Date : 1994

Publisher : T.C. Sağlık Bakanlığı

Document Type : Report

Book No : 3793

INDEX


İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ
BÖLÜM 1
1994 Dünya Nüfus ve Kalkınma Konferansı Giriş.....................................................
BÖLÜM 2
Temel İlkeler.
BÖLÜM 3
Nüfus, Sürekli Ekonomik Büyüme ve Sürdürülebilir Kalkınma Arasındaki İlişkiler
BÖLÜM 4
Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi
BÖLÜM 5
Aile, Rolü, Hakları, Oluşumu ve Yapısı........
BÖLÜM 6
Nüfus Artışı ve Yapısı
BÖLÜM 7
Üremeye İlişkin Haklar ve Üreme Sağlığı
BÖLÜM 8
Sağlık, Hastalık ve Ölüm..........................
BÖLÜM 9
Nüfus Dağılımı, Kentleşme ve İç Göçler
BÖLÜM 10
Uluslararası Göç.....................................
BÖLÜM 11
Nüfus, Kalkınma ve Eğitim
BÖLÜM 12
Teknoloji, Araştırma ve GeliştirmeBÖLÜM 13
Ulusal Eylem
BÖLÜM 14
Uluslararası İşbirliği
BÖLÜM 15
Hükümet Dışı Sektörle Ortaklık.....
BÖLÜM 16
Konferansın İzlenmesi..................
BÖLÜM 17
Sonuç