Mercek

Book : Mercek

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : İstanbul

ISSN : 1300-8625

Skin : 30

Period : 3 monthly

Published Date : Nisan 2003

Publisher : Mess (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası)

Book No : 3278

INDEX


İÇİNDEKİLER

İş Güvencesi Kavramı ve Uluslararası Dayanağı
Prof. Dr. Metin KUTAL ...........................
Feshin Geçerli Nedene Dayandırılması, ispat Yükümlülüğü ve Sonuçları
Prof. Dr. Tankut CENTEL .........................
iş Güvencesi Kanunu'nun Kapsamı ve Yasal Süreç
Prof. Dr. Fevzi ŞAHLANAN.........................
Nisan Sendromları
ismail BAYER..................................
Genel Hatlarıyla 4817 Sayılı Yabancıların Çalışma izinleri Hakkında Kanun
Doç. Dr. Ömer EKMEKÇİ..........................
Kopenhag Kriterleri Işığında Serbest Piyasa Ekonomisi
Yrd. Doç. Dr. Arif ÖZSAĞIR .......................
Tarafların Toplu Pazarlık Stratejilerine ilişkin Olası Modeller ve Toplu Pazarlığın Değişen işlevselliği
Yrd. Doç. Dr. Fatma FİDAN........................
iş Kanunu Tasarısı'ndaki Ödünç iş ilişkisi ve Eleştirisi
Prof. Dr. A.Can TUNCAY..........................
Kısmi Süreli Çalışmaya ilişkin Çerçeve Anlaşma Işığında tş Kanunu Tasarısı'nın Kısmi Süreli Çalışmaya ilişkin Hükmü
Av. Şeyda AKTEKİN..........................
Elektronik Ticarete Adaptasyonda Rekabetçi Örgütsel Dönüşüm
Arş. Gör. Ozan ÇAKIR............................
Türk Holdinglerinin Organizasyonel Parametreleri ve Stratejik Gelişme Biçimleri
Doç. Dr. Seçkin POLAT, Cem BAHADIR, Deniz ÇELİK
e-Ekonomi=Yenilenen Ekonomi
Aykut ENGİN, MBA..............................
Federal Almanya'da işgücü Piyasasının Yeniden Yapılandırılması ve
İşlerlik Kazandırılması Yönünde Reform Hareketleri
Arş. Gör. Alpay HEKİMLER........................

NOTES

Yıl 8, Sayı 30