Mercek

Book : Mercek

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : İstanbul

ISSN : 1300-8625

Period : 3 monthly

Published Date : Nisan 2001

Publisher : Mess (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası)

Book No : 3274

INDEX


İÇİNDEKİLER

21. Yüzyıl, Fırsatlar ve Çözümler
Işın ÇELEBİ..................................
Türkiye'nin Geleceğinde Yabancı Sermayenin Etkileri
Dr. ARNold HORNFELD..........................
Yeni Binyıla Savrulurken
Ömer BENOKAN ..............................
Yeni Binyılda Türkiye'nin Özelleştirmede
Katetmesi Gereken Yol ve Bunun Yeniden Yapılanmadaki Önemi
Uğur BAYAr.................................
İş Akdinin Türleri
Prof. Dr. Sarper SÜZEK.........................
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve Ulusal Programımızda Sosyal Politikalar
Ali Rıza BASA................................
Krizler ve Türkiye
Sinan AYGÜN ................................
Son Dönem AB-Türkiye ilişkileri Katılım Ortaklığı Belgesi ve Ulusal Program
Hüseyin KARAKOÇ ............................
İş Güvencesi ve istihdam Prof. Dr. N. Yaşar TINAR ve
Yrd. Doç. Dr. Oğul ZENGİNGÖNÜL.................
Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri: Yeni Yaklaşımlar
Meral Gezgin ERİŞ ............................
AB Üyeliğinin Sosyal Boyutu Ulusal Program Çerçevesinde Üyelik Sürecinde Yaşayacağımız Değişim
Doç. Dr. Sami DEMİRBİLEK.....................
işverenlerin işyeri Hekimi Bulundurma Zorunluluğu ve Tabib Odalarının Yetkisine ilişkin Sorunlar
Doç. Dr. Ömer EKMEKÇİ........................
2000'li Yıllarda Kadın ve Siyaset
Mahmut TAŞDEMİR............................
Etkili Zaman Yönetimi ve Verimlilik ilişkisi
Yrd. Doç. Dr. Doğan Nadi LEBLEBİCİ..............
Hizmet Sektöründe Kalite
Haluk KOÇ..................................
Almanya'da Mesleki Eğitim ve istihdam Kurumu Olarak Özürlüler Çalışma Atölyesi
Yrd. Doç. Dr. Ali SEYYAR.......................
AB'de Ekonomik Entegrasyon ve işgücü Hareketliliği
Dr. Heinz WERNER Çeviren: Alpay HEKİMLER .....
Almanya ve Avrupa Birliği'nde Türk Girişimciler
Prof. Dr. Faruk ŞEN...........................
Firmalar Risk Yönetimini Keşfetmek Zorunda
Doç. Dr. Sadi UZUNOĞLU.......................

NOTES

Yıl 6, Sayı 22