Mercek

Book : Mercek

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : İstanbul

ISSN : 1300-8625

Period : 3 monthly

Published Date : Ekim 1998

Publisher : Mess (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası)

Book No : 3264

INDEX


İÇİNDEKİLER

4
Türban Sorunu ve Üniversiteler
Prof. Dr. Nur SERTER
8
Kalite Bilinci, Liderlik ve Toplam Kalite Felsefesi
Prof. Dr. Coşkun Can AKTAN
11
Türkiye'de İnsan Kaynakları Yönetimi ve Gelişimine
Kritik Bir Yaklaşım
Doç. Dr. Ali Rıza BÜYÜKUSLU
16
Küreselleşme Sürecinde Sendikalar
Dr. Sayım YORGUN
29
Euro ve Avrupa Birliği Dr. Ali Z. TİGREL 35
Euro'nun İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin
Sonuçları
Prof. Dr. Tankut CENTEL
45
Japonya'da "Life-Time" Sistemindeki
Yeni Gelinen Nokta
Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU
50
F.Almanya'da Esnek Çalışma Hayatı
Yrd. Doç. Dr. Ali SEYYAR
60
Günümüzde Geleceğimizi Karartan Bir Problem:
Çalışan Çocuklar
Prof. Dr. Tahir BAŞTAYMAZ
67
Gümrük Birliği Karşısında Dış Ticaretimiz
Prof. Dr. Ahmet GÖKDERE
74
21. Yüzyıl'a Doğru Sendikacılığın Sorunları
Arş. Gör. Dr. Oğul ZENGİNGÖNÜL
84
Kıbrıs Sorunu ve Lüksemburg ve Cardiff Zirvelerinin
Ardından Türkiye - Kıbrıs - AB İlişkilerinin Geleceği
Dr. C. Uğur ÖZGÖKER
89
İdari Para Cezalarının Hukuki Niteliği ve Sonuçları,
Günümüzdeki İstihdam ve İşletme Güvencesi ile
İlişkisi
Av. Cemil Cahit ÖZYAZICI
96
Yirminci Yüzyıl'ın Sonunda Dünya Güç Dengeleri ve
Türkiye
Dr. Serab SEZER
101
Profesyonel Yaşam Kalitesi
Prof. Dr. İsmail ÜSTEL

NOTES

Yıl 3, Sayı 12