Mercek

Book : Mercek

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : İstanbul

ISSN : 1300-8625

Period : 3 monthly

Published Date : Nisan 1998

Publisher : Mess (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası)

Book No : 3262

INDEX


İÇİNDEKİLER
Kamu Görevlileri Sendikaları ve
Toplu Görüşme Esasları
Dr. Burhan KARA
8
Enflasyon
Feyyaz BERKER
10
Üçüncü Bin Yıla Girerken Parzitanlığın Olmadığı
Partisiz Demokrasi: 'Elektronik Demokrasi'
Prof. Dr. Aziz AKGÜL
15
Verginin Kaynağı Demokrasidir
Kâmil KİNKIR
20
Gelişmekte Olan Ülkelerdeki Açmaz:
Aşırı İşsizlik veya Kırsal Eksik İstihdam
Prof. Dr. Tahir BAŞTAYMAZ
25
Kota Tekniği ve Kota Oranlarının Yükseltilmesi,
Ülkemizde Daha Çok Sakatın İstihdam Edilebilmesine
Yardımcı Olabilir mi?
Prof. Dr. Ömer Zühtü ALTAN
35
İnsan Kaynaklarında Uygulanan Sistemler
Özer ÖNEREN
43
Kamu Görevlileri Sendikaları ve
Getirilmek İstenen Yasal Düzenleme
Doç. Dr. Nizamettin AKTAY
55
Türkiye'de Otoprodüktörlük
Av. Şafak AKIN
60
Yaratıcı Sorun Çözme Teknikleri
Prof. Dr. Gönül BUDAK
64
Çalışma Yaşamı ve Çalışan İnsan
Arasında Uyum Arayışı: "Çalışma Psikolojisi"
Prof. Dr. M. YaşarTINAR
70
Türkiye'deki Kalite Çemberleri Uygulamasında
Karşılaşılan Aksaklıklar ve Sendikaların Durumu
Hüseyin OKUR
74
Nasıl Bir Ekonomik ve Sosyal Konsey?
Prof. Dr. Haluk GÜNUĞUR
86
İş Mücadelesi ve Aşırılık Yasağı İlkesi
Doç. Dr. Erol AKI
101
Çevre ve Sanayi
Dr. İmren AYKUT

NOTES

Yıl 3, Sayı 10