Sağlık Eğitiminin Sosyal ve Psikolojik İlkeleri - Dönem I Ders Notu

Kitap : Sağlık Eğitiminin Sosyal ve Psikolojik İlkeleri - Dönem I Ders Notu

Yazar : * Nusret H. Fişek * Bozkurt Güvenç * Hasan Serinken * Hüsnü Arıcı

Dil : Türkçe

Bölüm : Sosyal Hekimlik

Yayıncı : Hacettepe Üniversitesi Toplum Hekimliği Enstitüsü

Tür : Kitap

Kitap No : 3203

İÇİNDEKİLER


İÇİNDEKİLER
Konu
Yazan
1. Sağlık Eğitimi ve Boyutları Dr. Nusret H. FİŞEK
2.Türkiye'de Bölgeler vo Eği­ timde Bölgesel farklılıklar Dr. Bozkurt GÜVENÇ

3.Davranış Değişiminin Sosyo- Dr Hüsnü ARICI
Psikolojik İlkeleri ve Eğitim
4.Türkiye'de Kültürel Yönden Dr. Bozkurt GÜVENÇ Aile 5.Tutumlar (Attitudes ) Dr. Hüsnü ARICI

6.Çağdaş Türk Kültüründe Sağ-
lık ve Hastalıklarla. İlgili BTK (Bilgi, Tutum ve Kullan-
ma) Kavramları Dr.B. GÜVENÇ

7.Öğrenme Süreci ve Öğrenmeye Tesir Eden Etmenler Hasan SERİNKEN

8.Sosyal Gruplar ve Grup Dinamiği Dr.Hüsnü Arıcı
9. Öğrenmenin Temel İlkeleri Hasan Serinken
10.Roller ve Rol Çatışması Dr.Hüsnü Arıcı
11.Aşama Törenleri Dr.Bozkurt Güvenç
12.Yetişkinler ve Öğrenme Hasan Serinken
13.Liderlik Dr.Hüsnü Arıcı


14. Halk Eğitiminde İnsan İlişkileri Hasan SERİNKEN

15. Sağlık Eğitimi Çalışmaları-nın Planlanması Hasan SERİNKEN

16. Halk Eğitimi Yöntem ve Araçlarının Etkileri Hasan SERİNKEN