Türk-İş /Sayı 300

Book : Türk-İş /Sayı 300

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1300-6843

Skin : 300

Period : bimonthly

Published Date : 2003

Publisher : TÜRK-İŞ

Document Type : Periodical

Book No : 3201

INDEX

İÇİNDEKİLER
TAKViM
Çalışma Yaşamında Temmuz-Ağustos 2003
TAKVİM
TÜRK-İŞ'in Gündeminden
ARAŞTİRMA
Ağustos'2003 Gıda Harcaması
TARİHİMİZDEN
45 Yıl Önce Balıkesir ve Bursa Sendikaları
Yıldırım KOÇ
JÜRK-IŞ Genel Başkan Danışmanı
ARAŞTIRMA
İstihdam ve Mesleki Eğitimde Yeni Eğilimler
Enis BAĞDADİOĞLU
TURK-İŞ Araştırma Müdür Yardımcısı
ARAŞTIRMA
İşsiz Sayısı Artıyor
Namık TAN
TÜRK-İŞ Araştırma Müdür Yardımcısı
GÖRÜŞ
OECD Çokuluslu Şirketler Rehberi ve Ulusal Temas Noktaları
Doç. Dr. Aziz KONUKMAN Uğraş GÖK
BAŞYAZI
Birinci Görevimiz Sendikal Örgütlenmeyi Daha da Güçlendirmektir
Salih KILIÇ
TÜRK-İŞ Genel Başkanı
HABER
Eğitim ve Örgütlenme Genel Sekreterleri Toplantısı Yapıldı
HABER
Sendikalarımızın Genel Kurulları
SÖYLEŞİ
Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı Taslağı: Bir Değerlendirme
Doç. Dr. Aziz KONUKMAN
Gazi Üniversitesi İlBF, iktisat Bölümü Öğretim Üyesi TURK-İS Araştırma Müdürü
GÖRÜŞ
4857 Sayılı İş Kanununun Genel Değerlendirmesi
Av. Hüseyin EKMEKÇİOĞLU
TÜRK-IŞ Hukuk Danışmanı
GÖRÜŞ
4958 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Sosyal Sigortalar Kanununda Yapılan Değişiklikler
Celal TOZAN
TÛRK-İŞ Sosyal Güvenlik Danışmanı
GÖRÜŞ
Uluslararası Sendikal Örgütlerle ilişkiler
Yıldırım KOÇ
TÜRK-IŞ GeneL Başkan Danışmanı

NOTES

Temmuz-Ağustos