Yurtdışı İşçi Göçü Sorunları Ve Çözüm Arayışları -Uluslararası Toplantı-

Book : Yurtdışı İşçi Göçü Sorunları Ve Çözüm Arayışları -Uluslararası Toplantı-

Language : Turkish

Episode : Turkish Immigration

Publishing Location : Ankara

ISBN : 975-482-598-X

Published Date : 2003

Publisher : Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Document Type : Book

Book No : 3041

INDEX


İÇİNDEKİLER / INHALTVERZEICHNIS
ÖNSÖZ.
TOPLANTI PROGRAMI..
PROGRAMM DES SYMPOSIUM .....................................................
AÇILIŞ KONUŞMALARI
Erol BELGiN.............................................................................
Ramazan ARSLAN ..........................................................................
BEGRÜBUNGSTEXTE DER BEIDEN REKTOREN
Erol BELGiN ................................................................................
Ramazan ARSLAN ..........................................................................
NİÇİN BU PROJE ?...................................... ...
WARUM DIESES PROJEKT?..........................................................
Turabi TEMiZ
PROJE TANITIMI .......................................................................
PROJEKTBESCHREIBUNG ............................................................
Petra STRÜBEL YILMAZ
PROJENİN AMACI ....
ZIEL DEŞ PROJEKTS ....................................................................
Edwin HERRMAN
BİRİNCİ OTURUM
"Türkiye'den Batı Avrupa'ya Göç Eden İşçilerin ve Ailelerinin
Ev Sahibi Ülkelerdeki Yaşama ve Çalışma Durumları"
»Oturum Başkanı: M. Nail ALKAN
ALMANYA'YA TÜRK GÖÇÜ...................................................
Kari Ernst CONRAD
TÜRKİYE'DE DIŞ GÖÇÜN TARİHSEL GELİŞİMİ BEŞ YILLIK
PLANLAR AÇISINDAN GÖÇÜN DEĞERLENDİRİLMESİ
Beril TUFAN
BİR YENİ BİR ESKİ GÖRÜNGÜ.. .............................................
Michel WOLFARTİKİNCİ OTURUM
"Batı Avrupa'dan Türkiye'ye Kesin Dönüş Yapan İşçilerin ve Ailelerinin Karşılaştıklar Sorunlar" Oturum Başkanı: Alaadin ÖZMERT
YURTDIŞINDAKİ TÜRKİYELİ KADINLARLA İLGİLİ OLARAK KADIN DAYANIŞMA VAKFI DANIŞMA MERKEZİ VE SIĞINAĞINA YÖNELİK TALEPLER, SORUNLAR, ÇÖZÜMLER VE ÖNERİLER.........................................................
Nazik IŞIK
YURDA GERİ DÖNÜŞ: KIRSAL ALAN ÖRNEĞİ.........................
Nilgün KÜÇÜKKARACA
GERİ DÖNÜŞLER VE KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER
Filiz DEMİRÖZ
l.TEILDERTAGUNG
"Lebens-und Arbeitsumstande der türkischen Gastarbeiter und deren Angehörigen in den vvesteuropâischen Gastgeberlandern"
Moderation: Herr M.Nail ALKAN
TÜRKISCHE MIGRATION NACH DEUTSCHLAND ........................
Kari Ernst CONRAD
GESCHICHTLICHCE ENTWICKLUNG DER AUSWANDERUNG AUS DER TÜRKEI BEWERTUNG DER AUSWANDERUNG UNTER DEM GESICHTSPUNKT DER FÜNFJAHRESPLÂNE
Beril TUFAN
EIN ALTES UND EIN NEUES PHÂNOMEN ....................................
Michel WOLFART2.TEIL DER TAGUNG
"Probleme der Remigrantlnnen"
Moderation: Herr Alaadin ÖZMERT
ANFRAGEN, PROBLEME, LÖSUNGEN UND VORSCHLÂGE ÜBER DAS BERATUNGSZENTRUM UND FRAUENHAUS DER "STIFTUNG FÜR FRAUENSOLIDARITÂT" İM BEZUG AUF TÜRKISCHE FUAUEN İM AUSLAND ......................
Nazik IŞIK
REMIGRATION AM BEISPIEL EINES LÂNDLICHEN GEBIETES.
Nilgün KÜÇÜKKARACA
DIE RÜCKKEHR UND DIE DAMIT VERBUNDENEN
SCHWIERIGKEITEN................................. ...........................
Filiz DEMlRÖZ
ULUSLARARASI SOSYAL HİZMETLER ....................................
INTERNATIONALE SOZIALARBEIT.......................................
Demet GÜNEŞ
YAZARLAR LİSTESİ...................... .....................................
AUTORENLISTE .............................. .................................
FOTOĞRAFLAR/PHOTOS..................................................